Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kvalita Garantovaná CTI ČR

Udělování značky souvisí se snahou o rozvoj oboru TZB a podporu svých členů CTI ČR v jejich podnikání.

Cech topenářů a instalatérů České republiky, má mimo jiné za cíl dlouhodobý rozvoj oboru TZB a podporu svých členů v jejich podnikání. Intenzivně totiž vnímáme, že v dnešní době hraje odbornost, profesionalita a přístup k zákazníkovi stále větší roli.

Cech topenářů a instalatérů České republiky se rozhodl představit novou aktivitu cechu. Je jí přidělování známky kvality „Kvalita Garantovaná CTI ČR“, a to na časově omezené období na základě Licenční smlouvy o užití loga (známky kvality).
Našim cílem je propůjčit známku kvality v předmětném období pouze jednomu výrobku, nikoli více výrobkům, které si přímo konkurují.

Termín pro přihlášení

V období od 1.5. do 15.6.2016 můžete požádat cech o propůjčení této známky kvality pro území České republiky. Komise složená z odborníků cechu posoudí vlastnosti dokládané žadatelem a rozhodne o udělení či neudělení známky kvality. Protože po představení této známky kvality na Stavebním veletrhu v Brně máme signalizován značný zájem o propůjčení této známky, bude cech žadatele informovat o termínu rozhodnutí a dalším postupu, a to po datu ukončení přijímání žádostí.

Podmínky pro přihlášení žádosti o udělení značky „Kvalita Garantovaná CTI ČR“ 2016

Obory, pro které bude cech známku kvality propůjčovat jsou:
 • Vytápění
 • Chlazení
 • Vzduchotechnika
 • Zdravotně technické instalace (popř. vnitřní vodovod a vnitřní kanalizace)
 • Vnější vodovodní a stokové sítě
 • Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva
 • MaR – měření a regulace
 • SHZ – stabilní hasicí zařízení
 • Zdravotně technické zařizovací předměty
 • Energetika, Energie
 • Stavebnictví
 • Vzdělávání
Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...

 
 
Reklama