Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zemřel Ing. Vladimír Valenta, výrazná osobnost oboru vytápění

Lidé z oboru vytápění jej znají všichni. Vzácností je ale jeho přesah do dalších profesí TZB. Vzácností bylo jeho schopnost zaujmout řemeslníky, techniky, projektanty. Všem měl co říci, všichni se od něj měli co naučit.

V červnu 2001 se v Říčanech sešla vzácná společnost. Ženy a muži, kteří se jako autoři podíleli na zpracování Topenářské příručky. Na tomto rozsáhlém díle se podílelo 46 autorů, příručka obsahuje 2500 stran textu formátu B5 2083 obrázků a grafů a 350 tabulek. Později vyšly další dva díly.


Vedoucím autorského kolektivu byl právě Ing. Vladimír Valenta. Při čtení jmen autorů si dnes uvědomíme, jaké osobnosti Ing. Valenta v rámci podobných projektů ovlivnil a pomáhal jim dále růst. Kouzlo propojení nejlepších zkušených odborníků s mladšími kolegy sledujícími nejnovější trendy ještě zvyšuje hodnotu precizně zpracovaného technického obsahu Topenářské příručky.

Podobný odkaz předávání znalostí dalším generacím v oboru lze sledovat i v historii Cechu topenářů a instalatérů ČR, kde byl autorem celé řady vzdělávacích textů, které se využívají dodnes.
Každoročně Cech topenářů a instalatérů ČR pořádá Vědomostní olympiádu. Soutěž je určena žákům 3., případně 2. ročníků SOŠ, SOU a U v oboru topenář – instalatér. Pro vítěze jsou vždy připraveny věcné ceny, křišťálové plakety a diplomy. Škola, ze které vzejde vítěz, si odnáší putovní Pohár Ing. Vladimíra Valenty. V následujícím ročníku si při předávání určitě s úctou vzpomeneme na člověka, který ve svém profesním životě věnoval tolik síly a energie předávání zkušeností.
Stejně tak nám bude chybět Vladimír Valenta i v redakci časopisu Český instalatér, kam přispíval nejen odbornými články, ale pravidelně také příspěvky, ve kterých neúnavně vysvětloval pojmy, protože rozumět si je důležité.

Na TZB-info jsem se zadívala do archivu Ing. Vladimíra Valenty a našla tam řadu důležitých, stále platných a stále vyhledávaných a využívaných článků, například Stanovení roční produkce kondenzátu v kotli, Účinnost plynových kotlů při cyklování, Dimenzování vzduchospalinové cesty kotelen, Řízení okrskových tepelných soustav a další. Je na nich vidět rozsah znalostí Vladimíra Valenty stejně jako odborné erudice.

10.1.2005 vyšel na TZB-info článek Novoroční povídání

Na otázku Prozradíte i něco ze svých plánů nebo přání? odpověděl Ing. Vladimír Valenta: "Potěší mě, když se budou topenáři k sobě a ke svým obchodním partnerům chovat podle všeobecných etických pravidel." Měli bychom se společně snažit naplnit toto přání Vladimíra Valenty. Tak nejlépe uctíme jeho odkaz a uchováme jeho výrazný otisk v oboru.


Vzpomínka Cechu topenářů a instalatérů České republiky

Vážení členové cechu, ve věku 75 let zemřel Ing. Vladimír Valenta, výrazná osobnost oboru vytápění, jeden ze tří zakladatelů Cechu topenářů a instalatérů České republiky.

Vladimír Valenta byl absolventem průmyslové školy strojnické v Praze a Ústavu techniky prostředí Strojní fakulty ČVUT v Praze. Po celou dobu pracoval v oboru tepelné techniky. V projektových a vývojových pracovištích firem Projekta Praha, Armabeton Praha, VVÚ Stavebních závodů Praha a Inklemo Praha.
Spolupracoval na tvorbě topenářských ČSN, byl autorem technických pravidel „Hydraulika otopných soustav s termostatickými ventily“, „Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody“, „Modernizace tepelných soustav v bytových objektech“, „Plynové kotelny s kondenzačními kotli, navrhování“, „Názvosloví pro topenáře“, topenářských svazků určených pro přípravu topenářů-řemeslníků na mistrovské zkoušky i pro techniky topenářských montážních firem a techniky tepelných zařízení „Základy teorie topenářství“, edice publikací Minitep a Pravidel praxe „Tepelné soustavy-Navrhování vnějších rozvodů z předimenzovaných trubek“, Tepelné soustavy v budovách-Navrhování termostatických radiátorových ventilů a zařízení hydraulických poměrů“ , byl vedoucím autorem tří dílů Topenářských příruček a dalších odborných publikací. Jeho prioritou byla odborná osvěta, určená zejména pro řemeslníky.

Jako odborný garant celorepublikové soutěže Vědomostní olympiády, odborných znalostí učňů 2.a3.ročníků středních odborných škol v oboru topenář-instalatér již po třinácté v letošním roce ocenil na Hospodářské komoře ČR školu, ze které vyšel vítěz „Pohár Vladimíra Valenty“.

Svoje odborné znalosti předával po mnoho let a obětavě udržoval povědomí topenářského řemesla publikováním odborných článků v cechovním Časopise pro tepelnou techniku a instalace Info, Český instalatér, Topenářství instalace a na TZB-info.

Za dlouholetou spolupráci v cechu byla Vladimíru Valentovi udělena cena Franze Zieglera Thermia 2013. V posledních deset letech zpracoval velký počet projektů na osazení termostatických radiátorových ventilů do vytápěcích soustav bytových objektů. Zpracoval desítky projektů výměníkových stanic s primárními uzavřenými parokondenzátními soustavami.

Ztratili jsme kolegu i přítele a hlavně dobrého člověka. Zůstane na dlouho v našich myslích, ale díky všemu co vytvořil, napsal, se s ním budeme potkávat. Vladimír Valenta se zasloužil o rozvoj cechu.

Prezidium Cechu topenářů a instalatérů České republiky


Přátelé a kolegové se mohou s Ing. Vladimírem Valentou rozloučit 20.10.2017 ve 14.00 hod v kostele v Říčanech.

 
 
Reklama