Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kvalita Garantována CTI ČR - možnost podání nových přihlášek

Ochranná známka Kvalita Garantována CTI ČR je udělována na základě Licenční smlouvy na 2 roky a je zaregistrována Úřadem průmyslového vlastnictví.

CTI ČR uděluje souhlas k užívání své ochranné známky Kvalita Garantována CTI ČR na základě Licenční smlouvy na dobu trvání dvou let. Známka je Úřadem průmyslového vlastnictví zaregistrována pod číslem 344524.

Známka Kvalita Garantována CTI ČR uděluje Cech topenářů a instalatérů České republiky při posouzení výrobků, služeb v oblasti vytápění, zdravotechniky, rozvod vody a sanitárních zařízení, energie, stavebnictví a vzdělávání. Prezidiem CTI ČR zvolená komise uděluje tuto známku výrobkům za
 • bezpečnost výrobku,
 • ekodesing,
 • originalitu,
 • technickou úroveň,
 • uživatelský komfort,
 • energetickou účinnost,
 • záruční a pozáruční servis,
 • komplexnost služeb.

Díky umístění této známky na výrobku bude zřejmé, že takto označený výrobek bude posouzen autorizovanou („Osvědčení o autorizaci“) třetí osobou – Cechem topenářů a instalatérů České republiky.
Známka kvality dodá výrobku punc kvalitního výrobku, bude zřejmé, že jeho vlastnosti posuzoval odborný subjekt. Zákazník bude vnímat při koupi výrobku, že kupuje kvalitu a spolehlivost.

Termín zaslání vašich žádostí je do 30.5.2020

Komise složená z odborníku cechu následně posoudí vlastnosti dokládané žadatelem a rozhodne o propůjčení nebo nepropůjčení známky kvality. Poté budou žadatelé informováni o závěrech komise a o dalším postupu.

V současné chvíli jsou držitelem Známky Kvalita Garantována CTI ČR:
 • TERMO KOMFORT, s.r.o., známka KG CTI ČR byla udělena výrobku TEPELNÉ ČERPADLO DIMPLEX LA 9S-TUR
 • FV-Plast, a.s., známka KG CTI ČR byla udělena produktu Trubek PP-RCT HOT S3,2, SDR 7,4
 • ALMEVA EAST EUROPE s.r.o., známka KG CTI ČR byla udělena výrobku Koleno 87o pro vložkování redukované DN 80/60, označení výrobce PPEB58

Známka kvality pro ALMEVA EAST EUROPE na Aquathermu v březnu 2020

Známku Kvalita Garantována CTI ČR cech uděluje každoročně v rámci doprovodných programů veletrhů FOR ARCH a AQUATHERM Praha.

Aquatherm Praha 2020 - CTI ČR udělil společnosti ALMEVA EAST EUROPE Certifikát Kvalita Garantována CTI ČR, video z udělování ocenění

Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...

 
 
Reklama