Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Aktuality z Cechu topenářů a instalatérů ČR (CTI)

V měsíci dubnu tohoto roku byla v rámci odborné výstavy SHK v Brně tradičně udělena Cechem topenářů a instalatérů ČR řada ocenění.

Výroční topenářská cena CTI za rok 2006

Tuto cenu, která je udělována za významné činy v oboru tepelné techniky, získala firma Hovalwerk AG z Vaduzu v Lichtenštejnsku.


Předávání ceny (cenu převzal pan Fabian Frick, výkonný ředitel firmy)

Firma ji získala za vývoj a výrobu progresivních stacionárních kondenzačních kotlů a ohřívačů vody, vyznačujících se vysokou tepelnou účinností a dokonalou elektronickou regulací. K přednostem kotlů a ohřívačů firmy Hoval patří vysoká životnost, maximální bezpečnost a zejména šetrnost k životnímu prostředí, které zatěžují pouze minimálním množstvím emisí. Přispívají tak k vysoké životnosti a také k hospodárnosti provozu tepelných soustav.

Firma byla založena v roce 1936 jako Apparatenbau AG a pod jménem Hoval působí od roku 1945. V roce 1953 firma vstoupila na zahraniční trhy s revoluční koncepcí kotlů a v současné době dodává výrobky do více než 60 zemí světa. Od roku 1976 byl výrobní program rozšířen o techniku pro spalování odpadů a pro průmyslovou vzduchotechniku. Po mnohaletém působení v České republice zprostředkované formou zastoupení, byla roku 2003 zřízena dceřiná společnost Hoval-Ferro s.r.o., dnes již jen Hoval s.r.o., Republikánská 45, 312 04 Plzeň.

Výroční topenářské uznání CTI za rok 2006

Toto uznání, které je udělováno pokrokovým výrobkům v oboru tepelné techniky, získala firma Hirlekar Precision Engineering Pvt. Ltd., z Pune v Indii.

Firma je získala za vývoj a výrobu diferenčních tlakoměrů Hirlekar Precision. Jedná se o progresivní řešení diferenčních pístových a membránových jednoručičkových tlakoměrů s magnetickou spojkou. Používají se v tepelné technice pro měření tlakových rozdílů na vodních okruzích, na výměnících tepla, na filtrech a zejména na oběhových čerpadlech pro zjištění jejich tlakového přínosu. Na seřizovacích armaturách mohou sloužit i pro nepřímé měření průtoku armaturou. Tím mohou účinně napomáhat při hydraulickém seřizování tepelných soustav. Cenově dostupné tlakoměry mohou být vybaveny až dvěma elektrickými mezními kontakty.

Běžné diferenční tlakoměry musí být na potrubní rozvod nebo na armatury napojovány pomocí poměrně drahých pěticestných armatur. Důvodem je zabránit jednostrannému tlakovému přetížení, což by vedlo ke zničení tlakoměru. U tlakoměrů Hirlekar je zabránění přetížení vyřešeno magnetickou spojkou. I proto je používání uvedených tlakoměrů cenově velmi výhodné. Např. provedení tlakoměrů DGR je dodáváno o průměrech ciferníků 50, 63, 80, 100, 115 a 150 mm. Rozsahy měřených tlakových rozdílů mohou být od 0 do 25, 50, 75, 100, 200, 250, 400 a 700 kPa.

Firmu Hirlekar zastupuje v ČR firma BHV senzory, Suchdolská 4, 160 00 Praha 6-Sedlec.

Topenářská značka kvality

První Topenářská značka kvality v historii CTI byla udělena "Komínovému systému Schiedel ABSOLUT" od firmy Schiedel, a.s., Horoušanská 286, 250 81 Nehvizdy.

Schiedel ABSOLUT je dvousložkový úplný stavebnicový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici a s keramickou vnitřní vložkou, vhodný pro odvádění spalin od spotřebičů na všechny druhy paliv. Komínové tvárnice mohou mít průměry vložek 120, 140, 160, 180 a 200 mm. Průměry 120 nebo 140 mm umožní připojit většinu kotlů pro vytápění rodinného domu a také spotřebiče nezávislé na přívodu vzduchu z místnosti. Na průměry 180 nebo 200 mm lze připojit většinu spotřebičů na tuhá paliva včetně krbů. Komínový systém je dodáván v jednoprůduchovém nebo dvouprůduchovém provedení včetně varianty s víceúčelovou šachtou.

Tepelnou izolací je opatřen nejen komínový průduch, ale i víceúčelová šachta. Je použitelná například pro vedení potrubí solárního zařízení a pro přívod spalovacího vzduchu pro spotřebiče i krbová a kachlová kamna. Hrdlová spojení lehkých tenkostěnných keramických vložek o délkách 1,33 m zajišťují s těsnící hmotou těsnost systému. Profilovaná keramická vložka je vhodná pro kondenzační techniku, je odolná při teplotních změnách, odolává kyselinám i korozi.

Komín umožňuje současně přívod vzduchu, nezávisle na vzduchu v místnosti, a odvod spalin i pro spotřebiče na tuhá paliva. Rovněž může zajistit vzduchospalinový princip (LAS) i pro spotřebiče na tuhá paliva. Jednoduché připojení spotřebičů různého provedení se provádí pomocí adaptérů. Komín umožňuje nezávislost ve výběru druhu paliva a rovněž snadnou záměnu paliv v budoucnu. Komín se chová šetrně k okolí. Umožňuje jednak současné spalování dřeva, které je neutrální z hlediska tvorby oxidu uhličitého, jednak pomocí šachty snadnou integraci solárního zařízení.

Komínový systém Schiedel ABSOLUT s přidruženou šachtou pro současný přívod vzduchu a odvádění spalin rozšiřuje jeho použitelnost a univerzálnost, a to i pro spotřebiče na tuhá paliva s provozem nezávislým na vzduchu v místnosti. Zjednodušuje výběr, projektování, přípravu i realizaci.

Vědomostní olympiáda CTI

Již 5. ročník této celostátní soutěže uspořádal Cech topenářů a instalatérů ČR společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Soutěže se mohou účastnit žáci 2. a 3. ročníků SOŠ a SOU v oboru topenář-instalatér.


Průběh soutěže

Vědomostní olympiáda má tři kola. Základní na SOU, krajská kola a celostátní kolo. Toto se konalo dne 3. května 2006 ve firmě KORADO, a.s., která byla hlavním sponzorem soutěže. Dalšími sponzory byly firmy ESL, Novaservis, Kaminoflex, Grundfos, Danfoss, Stiebel Eltron, Geberit a Buderus.

V každém kole musí soutěžící formou testu zodpovědět 60 otázek. Do celostátního kola se dostalo 15 nejlepších z celkového počtu 968 soutěžících. Na úspěchu soutěže se podíleli nejen soutěžící, ale i pedagogové ze všech SOU. V soutěži zvítězil Josef Novák, druhým byl Tomáš Frána (oba ze SOU v Sušici) a třetím Jan Morávek (SOU v Hradci Králové). První tři získali zlatý, stříbrný a bronzový pohár. Učilišti, ze kterého vzešel vítěz, byl předán Putovní pohár.

 
 
Reklama