Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Ohlédnutí za konferencí CTI ČR VYTÁPĚNÍ - INSTALACE 2019

19.-20.3. 2019 se konala dvoudenní odborná konference Cechu topenářů a instalatérů České republiky VYTÁPĚNÍ-INSTALACE 2019 - Nejnovější trendy ve vytápění, vzduchotechnice a domovních instalacích.

Konferenci zahájil Bohuslav Hamrozi, prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky, oba dva dny konferenci moderovala a vedla Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., viceprezidenta CTI ČR a ředitelka TZB-info.cz a ESTAV.CZ.
Ve všech oborech TZB, vytápění, vody-kanalizace, plynu, energetiky, vzduchotechniky, obnovitelných zdrojů, byly přednášky doplněny praktickými zkušenostmi o nových připravovaných technických řešeních, úsporách energie i zlepšování vlivu na životní prostředí. Potěšitelné je také to, že se naší konference zúčastňuje více mladých absolventů škol a odborníků z praxe.

Každá přednáška měla na konferenci své uplatnění

Začátek konference byl věnován právní zodpovědnosti z profesí a vytápění, druhý den vodě a větrání.
V publiku asi nejvíce v rámci diskusí rezonovala přednáška Zkušenosti z kontrol a dodržování zákona o hospodaření energií. Ing. Lenky Kretschmerové, Ph.D., vedoucí oddělení kontroly úspor energie Státní energetická inspekce Ústřední inspektorát. A to nejen s ohledem na frekvenci, průběh, výsledky kontrol a dopady na firmy, ale také na to, že zkušenosti z kontrol nejsou využívány ke zlepšení legislativy. Zaujala také přednáška Řešení výměníkových stanic Jana Hladíka, ředitele společnosti MTH Kolín, garanta sekce Oborové-vytápění CTI ČR, jelikož obsahovala cenná naměřená data o spotřebě teplé vody.


Na začátek konference byly zařazeny za sebou jdoucí přednášky Rozbor některých posledních případů z vyšetřování a soudního řešení problematiky Ing. Miroslava Burišina, Nejčastější nedostatky a porovnání specifických požadavků pro montáž a seřízení kotlů Miroslava Bongára ze servisního oddělení Bosch Termotechnika s.r.o. a Technické a ekonomické podmínky přestaveb kotlů na uhlí na vytápění peletami, kdy se vyplatí které palivo? Podmínky použití kotlů na tuhá paliva podle jednotlivých tříd. Ing. Zdeňka Lyčky, soudní znalce v oboru paliva, strojírenství a strojírenství všeobecné. Tyto 3 přednášky na sebe výborně navazovaly a přednášející mohly reagovat navzájem i v bohaté diskusi.
Co se týká konkrétních norem, tak zazněly odborné výklady: Nová evropská norma v oblasti hospodaření se srážkovou vodou ČSN EN 16941-1, Zkoušení vnitřního vodovodu podle ČSN 75 5409 a ČSN EN 806-4 a Zkoušení vnitřní kanalizace podle ČSN 75 6760 – technická prohlídka.

Výběr z tezí jednotlivých přednášek budeme postupně po dohodě s přednášejícími zveřejňovat.

Společenský večer všichni strávili v čilých odborných diskusích, když alespoň na chvilku pozornost odpoutala tombola s krásnými cenami a bohatý raut.

Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...

 
 
Reklama