Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

V předvečer XXX. sněmu Hospodářské komory ČR byly uděleny Merkurovy medaile

Program dosavadní vlády v demisi byl ve srovnání s minulostí výrazně pro podnikatelský, ale s o to více obavami sledujeme informace o rýsující se nové vládě. V konkrétních případech jsou zájmy podnikatelů obětovány politickým záměrům a koaliční dohodě.

Merkurovy medaile

V předvečer svého XXX. Sněmu Hospodářská komora v ostravském hotelu Clarion ocenila osobnosti Merkurovými medailemi. Komora tak tradičně vyznamenává význačné osobnosti, které se nesmazatelně zapsaly do historie Hospodářské komory, pomáhají šířit její dobré jméno a zvyšují prestiž podnikání nebo řemesel v ČR i v zahraničí.
I v letošním roce byly ceny rozděleny do třech kategorií. Zlaté Merkurovy medaile z rukou prezidia obdrželo celkem 13 osobností, stříbrné sošky si odneslo 18 oceněných a bronzovým Merkurem bylo oceněno 8 laureátů.

Prezident HK ČR Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., předal zlaté Merkurovy medaile i 2 členům Cechu topenářů a instalatérů České republiky - Jaroslavu Cankařovi a Ing. Dagmar Kopačkové Ph.D.

Jaroslav Cankař

Pod vedením Jaroslava Cankaře do dnešní doby bylo vyvinuto 140 typů teplovodních kotlů, na které má 15 patentů. Jedním z prvních kotlů byl v roce 1962 kotel na uhlí EKONOMIK, které byly velkosériově vyráběny.
V současnosti pracuji 3 generace z rodiny majitele Jaroslava Cankaře na zajištěni trhu kvalitní vytápěcí technikou, která šetři životni prostředí a energii. Výrobky se vyváží do 49 zemi. Firma exportuje více než 80 % své produkce do zahraničí, především do Německa, Francie, Švédska, Velké Británie atd.
Výrobky firmy Atmos vzbudily velký zájem mezi uživateli pro svou dobrou funkčnost, kvalitu, velice příznivou cenu a přístup k ekologickému, levnému a pohodlnému topení. Cílem firmy ATMOS je být jedním z nejlepších výrobců kotlů v Evropě. Být firmou, které záleží na své tradici, zkušenostech a značce ATMOS.
Zlatou Merkurovu medaili v zastoupení převzal pan Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR.

Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

Ing. Dagmar Kopačková je ředitelkou největšího stavebního portálu v ČR TZB-info a portálu pro širokou stavební veřejnost ESTAV.cz. Vedla školení instalatérů v ČR, v zahraničí i přednášky pro školy. Zabývá se odbornou osvětou pro řemeslníky, je autorkou učebnice „Potrubí z plastů“ a sešitu projektanta „Opatření pro zajištění hygieny vnitřních vodovodů“. Získala certifikát interního auditora systému jakosti norem řady ISO 9000. Je členkou komisí pro tvorbu technických norem Vodovody, Kanalizace a Plastové potrubní systémy a koordinátorkou doprovodného programu veletrhu Aquatherm Praha. V roce 2015 získala Výroční topenářské uznání za mnoholetou odbornou osvětu. Pod její patronací každoročně probíhá celorepubliková soutěž o zvyšování odborných dovedností učňovského dorostu Vědomostní olympiáda v oboru topenář – instalatér.
Prezident HK ČR Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., předal zlaté Merkurovy medaile členům Cechu topenářů a instalatérů České republiky, Ing. Dagmar Kopačkové Ph.D. a Jaroslavu Cankařovi.

XXX. Sněm Hospodářské komory v Ostravě


XXX. Sněm Hospodářské komory, květen 2018 Ostrava

"Scházíme se v době zvýšené nejistoty, jak v naší zemi, tak na celém světě. My však máme velmi rychlý hospodářský růst, nejnižší nezaměstnanost v Evropě a veřejné finance a platební bilanci plně pod kontrolou. Podle všech mezinárodně uznávaných objektivních měřítek Češi začali opět bohatnout a dohánět ekonomickou úroveň nejvyspělejších zemí. Kvalita života v naší zemi je stále více uznávaná a vyhledávaná. Česká republika a česká ekonomika jsou úspěšné.

Chci jasně u příležitosti našeho dnešního Sněmu zdůraznit jednu skutečnost. Byli to podnikatelé (nikdo jiný), kteří tyto hodnoty a toto bohatství vytvořili. Desítky, stovky tisíc podnikatelů, malých a středních, ale i vlastníků velkých firem, ti všichni zde minulých téměř 30 let tvrdě pracovali, abychom přes všechny chyby a omyly, ale také přes všechny krize, které na nás dopadaly zvenčí, byli dnes tam, kde jsme. Podnikatelé tvrdě pracovali vlastně i ve prospěch těch, kteří byli v té době nejúspěšnější a kteří nejvíce zbohatli. Nezpochybňujme lacinými, populistickými argumenty o rozkrádání naši nedávnou podnikatelskou minulost. Podnikatelé byli – i některými politiky – označováni za parazity a podvodníky. Během těch 30 let drtivá většina podnikatelů však poctivě naše hospodářství rozvíjela. Každodenní realitou uplynulých skoro tří desetiletí byla především tvrdá práce, nikoliv zlodějna," zaznělo v úvodu projevu prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého na 30. sněmu.

"Program dosavadní vlády v demisi byl ve srovnání s minulostí výrazně pro podnikatelský, ale o to více s obavami sledujeme informace o rýsující se nové vládě. Rozumíme logice koaličních vyjednávání, nicméně připravované vládní prohlášení nás naplňuje rozporuplnými pocity. Formálně se program hlásí k podpoře podnikatelů, ke zlepšování podnikatelského prostředí, k obezřetné makroekonomické politice, k výstavbě infrastruktury, digitalizaci a k mnoha dalším, v poslední době tak často opakovaným líbivým (leč pravdivým) heslům. Věříme, že vláda je odhodlána tyto záměry plnit, jsou však formulovány pohříchu velmi obecně. Jde o seznam velmi ambiciózních priorit, kterých je přílíš mnoho na to, aby je vláda mohla naplnit. V dnešním rozhovoru pro MFD jsem návrh přirovnal k tomu, „jak pejsek s kočičkou dělali dort“," pokračoval Dlouhý a upozornil také na to, že v konkrétních případech jsou zájmy podnikatelů obětovány politickým záměrům a koaliční dohodě. Je to i v případech, kdy podnikatelé prostřednictvím všech svých reprezentativních organizací vyjadřují jednoznačný názor.

XXX. Sněm Hospodářské komory, květen 2018 Ostrava

"Dostupná verze vládního prohlášení vskutku zmiňuje asi všechny oblasti, které podnikatele trápí. To však platilo pro většinu vládních prohlášení většiny předcházejících vlád. Slibů o snížení administrativní a byrokratické zátěže jsme slyšeli již mnoho, situace se stále horší. Jednoznačně podporujeme digitalizaci státní správy, ale její dopad zatím znamená více, ne méně administrativy. Je dobře, že se zlepšil výběr daní a že se chystá internetový daňový portál, ale úspěch ve výběru byl zatím dosažen jen tvrdšími postihy, přerůstající někdy ve zlovůli, nikoliv větší efektivností systému," řekl Dlouhý k prioritám vlády.

K vybraným bodům programu:

  • Infrastruktura. Voláme všichni po lepší infrastruktuře a hlavně po zjednodušení rozhodování jak o velkých projektech (dálnice, VRT), tak v případě menších projektů na úrovni municipalit. Vidíme však zatím pravý opak.
  • Cena práce. Celkové odvodové a daňové zatížení práce v naší zemi je velmi vysoké. Ve vládním prohlášení o tom není ani zmínka! Podnikatelé platí vysoké odvody, ze kterých je financován velmi štědrý sociální model. Máme skupiny lidí, kteří již nikdy nechtějí pracovat a současně zoufalý nedostatek lidí ochotných pracovat. Strašíme se migranty, ale toto je možná větší problém.
  • Pracovní síla. Vláda udělala určitý pokrok, když umožnila příchod až 20 tisíc ukrajinských pracovníků v letošním roce. Až 80% případů projektu Ukrajina řešíme HK ČR a jen zbytek naši partneři. Z hlediska nedostatku na trhu práceje 20 tis. lidí pořád plácnutí do vody, které skoro nic neřeší. Proč nedokážeme v dnešní těžké situaci na trhu práce hranici otevřít tak, jako Poláci? Tam je povolení pro Ukrajince vyřízeno do 14 dnů.
  • Školství. Vyhlášené projekty pro školy jsou bohužel špatně obsahově vytvořené a finance na tyto projekty špatně využívány. Před dvěma měsíci vyhlášený projekt ve výši 5,5 miliard na podporu technického vzdělávání je založen na tom, že většina škol si nakoupí pouze tablety a počítače, ale není tam vyčleněn objem např. v procentech na to, jak se má podporovat teoretická a praktická výuka materiálním vybavením. Kdy se konečně začne řešit (ne diskutovat, ale řešit) změna učebních plánů směrem k digitalizaci a k tolik omýlanému průmyslu 4.0 a kdy začne skutečný tlak na změnu struktur škol a učebních plánů na středním vzdělávacím stupni ve prospěch odborných a učňovských škol?
  • Zahraniční investice. Populisticky lomíme rukama nad „zlými“ zahraničními investory, kteří vyvádějí miliardy ze zisků z naší země do své zahraniční kapsy, a strašíme je různými nesmysly jako jsou sektorové daně a podobně. Zahraniční investory však zoufale potřebujeme. Dnes ne proto, abychom vytvořili pracovní příležitosti, nýbrž abychom zvýšili produktivitu a podpořili budoucí konkurenceschopnost české ekonomiky ve vztahu k nejvyspělejším zemím.
  • Scházíme se zde, v Moravskoslezském kraji, který je v posledních letech těžce zkoušený. Ale není jediný, podobně, možná ještě hůře, jsou na tom Ústecký a Karlovarský kraj. Vládní stabilizace OKD je jistě v pořádku, ale jsou tu i malé a střední podniky, které, na rozdíl od bank, nemají své pohledávky zajištěné.
    Řešení? V MSK, ale i na Ústecku a Karlovarsku se řešení jmenuje investice významnějšího rozsahu do oblastí, které zvýší přidanou hodnotu, posunou náš zpracovatelský průmysl směrem k robotizaci, ale i investice do nových sektorů ekonomiky, od digitalizace po umělou inteligenci. Investice domácí, ať státní či soukromé, ale i investice zahraniční.
XXX. Sněm Hospodářské komory, květen 2018 Ostrava

V závěru projevu prezidenta Dlouhého zaznělo: "V naší zemi není pro podnikatele vše špatné, určitě ne. Ale proč jdou některé věci, některá rozhodování, tak strašně pomalu? Nemohu se zbavit dojmu, že jsou dvě skupiny v naší společnosti, které začínají být rozhodující překážkou pro rychlejší změny v naší ekonomice.

  • První je úřednický aparát naší státní administrativy. Kromě úzké skupiny špičkových byrokratů v dobrém slova smyslu vládne našim ministerstvům konzervativní, nahoru ukloněný, dolu nabubřelý úředník, pro něhož je největším strašákem slovo změna.
  • Druhou skupinou se staly odbory. Vytvářejí zbytečné sociální napětí v zemi a nárokují si daleko větší moc, než jim při odborové organizovanosti v naší zemi náleží.. Neodůvodněně tlačí na růst mezd. Brání příchodu zahraničních pracovníků, vyhrožují zahraničním investorům. Vzkazujeme odborům, co skutečně znamenají jejich hesla – nejprve to má být konec levné práce v Čechách, teď to bude zase konec dlouhé práce v Čechách a bude-li to takto pokračovat, pak to bude už jen konec práce v Čechách. Od toho je pak již jen krok k zaostávání a relativní chudobě."
 
 
Reklama