Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jen 12 vybraných resortů ukládá podnikatelům celkem 1 493 povinností

Ze strany státu přibývá množství kontrol podnikatelů. Ze statistik vyplývá, že nejčastěji kontroly provádí finanční správa, živnostenské úřady, ČOI, Česká správa sociálního zabezpečení a Státní inspekce práce. HK ČR připravila návod pro podnikatele.

Stát neustále navyšuje množství kontrol podnikatelů. Jen 12 vybraných resortů ukládá podnikatelům celkem 1 493 povinností.

Hospodářská komora České republiky proto připravila návod pro podnikatele, který ukáže, na co si dát pozor při kontrolách. První kapitola obsahuje základní informace a shrnuje průběh kontroly, práva kontrolních orgánů i kontrolovaných podnikatelů. Najdete v ní odpovědi na nejčastější dotazy a vzory základních dokumentů.

Následující kapitoly se postupně věnují kontrolám:
  • živnostenských úřadů
  • České obchodní inspekce
  • inspekce práce
  • finančních úřadů
  • Správy sociálního zabezpečení

Zastřešujícím právním předpisem pro všechny typy kontrol je kontrolní řád, který nabyl účinnosti k 1. 1. 2014, kdy nahradil zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. Ve srovnání s předchozí právní úpravou má kontrolní řád širší působnost, nevztahuje se již jen na státní kontrolu vykonávanou ministerstvy, ale na jakoukoli kontrolu, která je výkonem veřejné moci, tudíž i na případné kontroly fyzických a právnických osob. Jednotlivé kontroly jsou upraveny zvláštními právními předpisy, které zpřesňují průběh kontroly či jej upravují odlišně.


KONTROLY POD KONTROLOU

Na co si dát pozor při kontrolách? Návod pro podnikatele.

Zdroj: Vypracoval Odbor legislativy, práv a analýz HK ČR


Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...