Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jen 12 vybraných resortů ukládá podnikatelům celkem 1 493 povinností

Datum: 20.10.2018  |  Organizace: Cech topenářů a instalatérů ČR  |  Firemní článek

Ze strany státu přibývá množství kontrol podnikatelů. Ze statistik vyplývá, že nejčastěji kontroly provádí finanční správa, živnostenské úřady, ČOI, Česká správa sociálního zabezpečení a Státní inspekce práce. HK ČR připravila návod pro podnikatele.

Cech topenářů a instalatérů ČR
Hudcova 424/56b, areál Strojírenského zkušebního ústavu v Brně
639 00 Brno

tel.:+420 541 120 565, +420 730 190 840
e-mail:
web:www.cechtop.cz
Stát neustále navyšuje množství kontrol podnikatelů. Jen 12 vybraných resortů ukládá podnikatelům celkem 1 493 povinností.

Hospodářská komora České republiky proto připravila návod pro podnikatele, který ukáže, na co si dát pozor při kontrolách. První kapitola obsahuje základní informace a shrnuje průběh kontroly, práva kontrolních orgánů i kontrolovaných podnikatelů. Najdete v ní odpovědi na nejčastější dotazy a vzory základních dokumentů.

Následující kapitoly se postupně věnují kontrolám:
  • živnostenských úřadů
  • České obchodní inspekce
  • inspekce práce
  • finančních úřadů
  • Správy sociálního zabezpečení

Zastřešujícím právním předpisem pro všechny typy kontrol je kontrolní řád, který nabyl účinnosti k 1. 1. 2014, kdy nahradil zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. Ve srovnání s předchozí právní úpravou má kontrolní řád širší působnost, nevztahuje se již jen na státní kontrolu vykonávanou ministerstvy, ale na jakoukoli kontrolu, která je výkonem veřejné moci, tudíž i na případné kontroly fyzických a právnických osob. Jednotlivé kontroly jsou upraveny zvláštními právními předpisy, které zpřesňují průběh kontroly či jej upravují odlišně.


KONTROLY POD KONTROLOU

Na co si dát pozor při kontrolách? Návod pro podnikatele.

Zdroj: Vypracoval Odbor legislativy, práv a analýz HK ČR

 

Témata 2019

technická podpora výrobců

Normy

Knihovna FM

Partneři - Facility management

Odborné semináře TZB-info

Odborné semináře - Správa a provoz nemovitostí, FM v praxi
Správa budov, úspory energií a správa technického zařízení od předních odborníků. Témata přizpůsobíme vašim potřebám. Školení vícedenní i na 1 den na vybrané téma. Máte dotazy nebo zájem o školení?
Přečtěte si reakce účastníků 5 denních seminářů 3+ 2 dny s certifikátem:
Podzim 2013: Praha 6 Petřiny
Únor 2014: Hotel Golf, Praha
Podzim 2014: Aquapalace Hotel Prague
Podzim 2015: Aquapalace Hotel Prague
Podzim 2016: Aquapalace Hotel Prague
Březen 2017: Aquapalace Hotel Prague
Říjen 2017: Aquapalace Hotel Prague
Říjen 2018: Aquapalace Hotel Prague


účastníci semináře FM

Spolupráce

Česká pobočka mezinárodní asociace Facility managementu (IFMA CZ) www.ifma.cz

Odborný garant

Petra Gütterová