Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Festival vzdělávání a XXIV. Veletrh středních škol 2018

Střední škola polytechnická Brno, Jílová pod vedením Ing. Andrzeje Bartośem, ředitele školy, zorganizovala i v letošním roce v Jihomoravském kraji Veletrh středních škol a dalšího vzdělávání.

Veletrh se koná ve dnech 22.-24. listopadu a je určen zejména pro žáky posledních ročníků základních škol.
Informace získají i ti, kteří mají zájem o nástavbová studia nebo o možnosti dalšího vzdělávání.

Hlavním posláním středních škol je připravit žáky jako odborníky, kteří budou výborně zvládat jak teoretické znalosti, tak praktické dovednosti. Střední škola polytechnická Brno, Jílová mimo jiné prezentovala i obor Instalatér, Technická zařízení budov.

  • V pavilonu G1, Výstaviště 1, Veletrhy Brno, a.s., najdete stánky desítek středních i vyšších odborných škol z Jihomoravského kraje a organizací, které se zabývají vzděláváním v ČR i zahraničí.
  • V pavilonu G2 jsou ukázky desítek řemesel, které předvádějí studenti středních škol.
Návštěvníkům se nabízí unikátní možnost zeptat se přímo studentů, vzhlédnout ukázky desítek oborů a řemesel, chemické pokusy, záchranářské akce, je i připraven bohatý doprovodný program pro rodiny a pedagogickou veřejnost.

Podrobnější informace

Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...

 
 
Reklama