Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Oznámení o tvorbě pravidla praxe (PP)

Oznámení o tvorbě pravidla praxe (PP) - H 271 08 - Tepelné soustavy v budovách. Navrhování termostatických radiátorových ventilů a řízení hydraulických poměrů.

H 271 08 - Tepelné soustavy v budovách. Navrhování termostatických radiátorových ventilů a řízení hydraulických poměrů.

Pravidlo je zpracováváno v Cechu topenářů a instalatárů (CTI), kde se mohou zájemci o připomínkování přihlásit. Vyhlášení zpracování PP je 12/07 (měsíc/rok), přihlášení a zaslání připomínek musí být provedeno do konce 12/07. Schvalovací řízení konečné verze PP bude v 01/08, tisk a vyhlášení platnosti PP bude v 02/08.

 
 
Reklama