Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rady instalatérů na Infothermě 2020 v Ostravě

Ve dnech 20. až 23. ledna 2020 poskytuje Cech topenářů a instalatérů ČR poradenské služby v pavilonu NA2 ve stánku 308 a zároveň připravuje další aktvity. Přijďte za námi.

Poradenské středisko CTI ČR

Cech topenářů a instalatérů České republiky jako odborný partner výstavy Infotherma poskytuje poradenské služby v oboru vytápění, zdravotně technické instalace, plynu, vzduchotechniky, obnovitelných zdrojů a energetiky. 20 ledna - 23. ledna 2020, Výstaviště Černá Louka v Ostravě
Stánek CTI ČR: Pavilon NA2 - číslo stánku 308 - zobrazit mapu


Konference CTI ČR o vodě, vytápění, chlazení a solárech

Program konference CTI ČR 21. ledna 2020 konferenční sál VÝSTAVIŠTĚ Černá louka Ostrava
 • 9.50 hod zahájení konference Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR
 • 10.00 – 10.30 hod VYUŽITÍ ŠEDÝCH ODPADNÍCH VOD
  Ing. Karel Plotěný, jednatel společnosti ASIO, spol.s.r.o.
 • 10.30 – 11.00 hod VNITŘNÍ KANALIZACE - SPRÁVNÁ INSTALACE POTRUBÍ
  Ing. Jakub Vrána Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov
 • 11.00 – 11.45 hod TEPELNÁ ČERPADLA V TEORII A PRAXI
  Ing. Josef Slováček, garant sekce oborové – oblast Obnovitelné zdroje CTI ČR
 • 11.45 – 12.30 hod VELKOPLOŠNÉ SYSTÉMY, VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ, STĚNOVÉ A STROPNÍ VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ
  Ing. Marcela Počinková, Ph.D.,Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov
 • Zástupci společnosti FV-PLAST, a.s.
 • 12.30 – 13.00 hod ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV V ROCE 2020 Z POHLEDU STAVEBNÍKA
  Doc. Ing. Petr Horák, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov

Slavnostní předávání průkazů

Při slavnostním zahájení výstavy INFOTHERMA 2020 cech zástupcům SOŠ a SOU Moravskoslezského kraje předá žákům prvních ročníků v oboru Instalatér, MIEZ, TZB, průkazy JUNIOR INSTALATÉR – TOPENÁŘ CTI ČR (JIT), JUNIOR-TZB CTI ČR (JTZB), JUNIOR-MIEZ CTI ČR (JMIEZ) pro volný vstup na vzdělávací, společenské a sportovní akce pořádané Cechem topenářů a instalatérů České republiky.
Držitelé (žáci) těchto průkazů se mohou zdarma účastnit seminářů, školení, konferencí pro odbornou veřejnost, seznámit se s novými technologiemi a v neposlední řadě to vede žáky k motivaci spolupracovat s budoucími zaměstnavateli s jasnou perspektivou budoucího uplatnění.

Výstava bude opět prostorem pro setkání všech, kteří se zajímají o vytápění a úspory energií v malých a středních objektech. V případě podání informací mne neváhejte kontaktovat.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...

 
 
Reklama