Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Staronový program Inovace z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Firmy mohou financovat nové stroje pro inovované výrobky. Malé firmy ze strukturálně znevýhodněných regionů mohou nově získat podporu až 60 %. Příjem žádostí 1.8.- 31.10. 2022.

Cílem programu je snaha pomoci firmám přivádět na trh jejich nové inovované výrobky. Dotaci je možné využít na nákup strojů, na kterých se budou nové výrobky vyrábět, případně na výstavbu či přístavbu nových výrobních prostor.

Na co lze žádat – způsobilé výdaje:
  • pořízení nových výrobních strojů, zařízení, hardware a software;
  • pořízení licencí a patentů;
  • stavební práce: dodávky pro novostavby a pro technické zhodnocení staveb, výdaje na stavební práce jsou v souhrnu způsobilé maximálně do 20 % z celkových způsobilých výdajů na technologie.
Podporovanými aktivitami jsou:
  • produktová inovace – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb;
  • procesní inovace – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb.
Míra podpory a výše dotace:
  • dotace 20 – 60 % z celkové investice dle regionu a velikosti podniku
  • podpora je poskytována formou dotace ve výši 1 - 40 mil. Kč.
  • Alokace na tuto výzvu činí 1 mld. Kč.
  • Plánované vyhlášení programu je 28. července 2022.
  • Příjem žádostí bude probíhat od 1. srpna do 31. října 2022

Zdroj: „Monitoring dotačních příležitostí” AMSP ČR


Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...

 
 
Reklama