Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Průvodce řemeslníka právním řádem

Publikace Průvodce řemeslníka právním řádem, se představuje v řadě příruček pro mistrovské zkoušky základním studijním pramen pro zvládnutí minimálního přehledu z právních disciplín pro budoucí živnostníky, a to nejen z řad topenářů a instalatérů.

Úmysl sepsání této publikace byl inspirován potřebou shrnout v jediné a žákům či budoucím živnostníkům nejsnadněji (a současně ekonomicky) nejdostupnější formě – skriptu poměrně rozsáhlou materii základních informací a poznatků o problematice fungování řemeslníka jako OSVČ, zejména při startu své samostatné profesní činnosti.

Obsah publikace je rozdělen do následujících jedenácti kapitol, nechybí ani vzory smluv a další související dokumenty
 • Začínáme podnikat
 • Živnostník a Živnostenský úřad
 • Živnostník a Finanční úřad
 • Živnostník a sociální, důchodové a nemocenské pojištění
 • Povinnosti živnostníka při zdravotním pojištění
 • Živnostník jako zaměstnavatel
 • Živnostník a účetnictví
 • Živnostník a spotřebitel
 • Živnostník a smlouvy
 • Živnostník a pohledávky
 • Živnostník a insolvence
Záštitu udělí AMSP ČR a Hospodářská komora hlavního města Prahy.

Výtisky budou k dispozici koncem listopadu 2018.

Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...

 
 
Reklama