Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kdo je nositelem Výročních topenářských cen v roce 2004?

Výroční topenářské ceny uděluje každoročně Cech topenářů a instalatérů Brno za významné činy v oboru vytápění. Letos obdržela cenu jedna osobnost a dvě firmy.

Ing. Miroslav Kotrbatý
Za celoživotní projektovou, vývojovou, publikační, osvětovou a znaleckou činnost v oboru tepelné techniky. Navrhovaný přispěl svojí prací k doplnění teorií o navrhování sálavých vytápěcích soustav, ke komplexnímu řešení vazeb mezi zdroji, rozvody a odběry tepla a také k modernímu řešení předávacích stanic. Řešil a do výroby zavedl sálavé vytápěcí pásy, stojaté výměníky tepla a regulované ejektory.

Na seminářích i v internátních kurzech napomáhal zvyšovat odborné znalosti pracovníků v tepelné technice. Je autorem množství článků v odborných časopisech a sešitů projektanta. S jeho dílem se můžeme seznámit např. v knize "Hospodaření s teplem v průmyslovém závodě", kterou v r. 1988 vydalo nakladatelství Práce v Praze.


Obr. 1: Cena za celoživotní činnost (Ing. Miroslav Kotrbatý)

Schiedel GmbH & Co., München, SRN
Za vývoj a výrobu progresivních komínových systémů pro odvod spalin ze spotřebičů na většinu dostupných paliv. Jedná se o konstrukce pro nové komíny i pro jejich obnovu. Poslední vývojovou etapu představují vícevrstvé komínové systémy se zadním odvětráváním.

K přednostem komínových systémů firmy Schiedel patří vysoká životnost a maximální bezpečnost při provozu. Jsou odolné proti působení vlhkosti, kyselin a při vyhoření sazí. Přispívají k dosahování vysoké účinnosti spalování paliv v kotlích.

Firma působí ve výrobě komínových systémů téměř 60 let. Vydává kvalitní podklady pro projektanty tepelné techniky. Ve své dceřiné firmě v Nehvizdech a na řadě pravidelných seminářů seznamuje zájemce s nejnovějšími odbornými poznatky a podporuje obecnou odbornou osvětu. Zajišťuje i diagnostiku a servis komínových systémů.

SONTEX SA, Sonceboz, Švýcarsko
Za vývoj a výrobu progresivního měřiče průtoku resp. měřiče tepla Sontex Superstatic 442, 440. Jedná se o systém statického fluidního měření průtoků založený na snímání oscilujícího proudu kapaliny piezorezistivním senzorem.

Měřiče slučují výhody dnes již zavedených ultrazvukových či indukčních průtokoměrů (nízké tlakové ztráty, vysoká přesnost). Dále ale zvyšují laťku parametrů z hlediska rozsahu měření s minimálními chybami, s maximální odolností a přetížitelností zařízení. Unikátem je princip měření bez jakýchkoliv pohyblivých částic, realizovaný v univerzální měřící komoře shodné pro DN 15 až 150, která je současně jediným náhradním dílem a umožňuje samostatné metrologické ověřování vně vlastního těla bez nutnosti demontáže těla. Princip je patentován a metrologicky schválen PTB pro EU i u ČMI v ČR.

Firma SONTEX je významným světovým výrobcem zařízení pro měření tepla, který má již téměř 40 letou tradici. U nás je zastoupena firmou ENBRA, která provádí školení o instalaci, servisu a o provozování měřících zařízení a také ověřování měřičů ve vlastních autorizovaných metrologických střediscích.

Kdo je vítězem Vědomostní olympiády cen v roce 2004?

V rámci výstavy SHK v Brně v dubnu 2004 proběhlo i národní finále třetí Vědomostní olympiády pro učně oboru instalatér-topenář. Školní, krajská i národní kolo uspořádal Cech topenářů a instalatérů Brno společně s jednotlivými učilišti. Celkem soutěžilo téměř 800 učňů. Národní finále proběhlo na SOU v Brně-Bosonohách. Partnery národního finále byly brněnské firmy Novaservis s.r.o. a Tenza, a.s.


Obr. 2: Účastníci národního finále Vědomostní olympiády

Vítězem se stal Jindřich Klimčák ze SOU Karlovy Vary, druhým byl Tomáš Němec ze SOU Hodonín a třetím Juraj Vicher ze SOU Havířov. Putovní pohár získalo zásluhou vítěze SOU Karlovy Vary.

 
 
Reklama