Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pozvánka na odborný seminář "JOULE 2009"

Pozvánka na odborný seminář zaměřený na úspory neobnovitelných energií.

Datum a místo konání:

13. října 2009 Zlín, Interhotel Moskva, a.s. nám. Práce 2512,
14. října 2009 Brno, Střední škola polytechnická Brno, Jílová 36g,
20. října 2009 Kolín, Městský společenský dům v Kolíně, Zámecká 109.

Cílem seminářů a vydaných publikací je poskytnout informace potřebné k zajišťování snižování spotřeb paliv a energií v celém procesu výroby, rozvodu a v odběru tepla, které zajišťují tepelné soustavy.

Seminář, podporovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu, je určen pro všechny pracovníky, kteří se zúčastňují procesu rozhodování, navrhování, provádění a provozu tepelných soustav. Jedná se o zástupce samosprávy, bytových družstev, sdružení vlastníků bytů, projektanty, montážníky, servisní, revizní a provozní techniky a také o učitele středních odborných škol a učilišť. Seminář Joule je zahrnut do vzdělávacího programu AMOS.

Účastníci semináře budou seznámeni s legislativou související s neobnovitelnými zdroji energií a hospodaření s energiemi a to zejména s ohledem na znění zákona a vyhlášek. Dále budou seznámeni s využíváním nových zdrojů energie pro tepelné soustavy a s realizací hospodárných tepelných soustav, kterými lze docilovat úspory energií.

Pořadatelé:

Cech topenářů a instalatérů ČR, o.s., Pražská 38b, 642 00 Brno-Bosonohy,
Městské tepelné hospodářství Kolín, s.r.o., Klenovecká 597, 280 02 Kolín,
Teplo Zlín, a.s., Družstevní 4651, 760 05 Zlín.

Odborní garanti:

Zlín - Josef Morys, Teplo Zlín, a.s.,
Brno - Hana Londinová,
Kolín - Jan Hladík, MTH Kolín, s.r.o.

PROGRAM SEMINÁŘE

08.45 - 09.00 hod. prezence účastníků,
09.00 - 14.40 hod. vlastní seminář.

1. Energetická náročnost budov

Energetická náročnost budov je dána zněním zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. V tomto zákoně jsou požadavky směrnice č. 2002/91 ES o energetické náročnosti budov pojedenány v paragrafech 6 a 6a. Z dalších navazujících předpisů je zmíněna Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov a Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům. V textu jsou zmíněny i vazby na další předpisy, jako jsou související zákony, vyhlášky a technické normy.

Přednášející Ing. František Plecháč.

2. Využití domovních kogeneračních jednotek

V příspěvku je pojednáno o společné výrobě tepla a elektřiny v okrskovém zdroji tepla, ve kterém jsou ještě plynové kotle, o principu daného kogeneračního zařízení, o využití vyrobeného tepla pro vytápění a pro přípravu teplé vody, o využití elektrické energie a o jejím prodeji, o ekonomii provozu celého zařízení.

Přednášející Jan Hladík.

3. Provádění kontrol účinnosti a vzduchospalinových cest zdrojů tepla

V příspěvku jsou uvedeny odpovědi na otázky: kdo si musí objednávat měření, podle jakých předpisů se měření provádí, kdo může měření provádět, jaké přístroje jsou pro měření předepsané, jaký je postup vlastního měření a kontroly spalinových cest, s čím se výsledky měření porovnávají, jaké jsou orientační ceny měření?

Přednášející Ing. Jaroslav Marousek.

4. Řízení oběhových čerpadel tepelných soustav a úspory elektřiny

V příspěvku jsou uvedena následující temata doplněná příklady výpočtů: základní charakteristiky oběhových čerpadel, změna průtoku a tlakového rozdílu na oběhovém čerpadle při změně otáček čerpadla, oběhová čerpadla v potrubní síti, typy vytápěcích soustav, způsoby řízení oběhových čerpadel, jaké je dosažitelné minimum čerpacího výkonu, elektrické vlastnosti oběhových čerpadel.

Přednášející Ing. Vladimír Valenta.

5. Diskuse k tématům semináře za účasti garanta a jím pozvaných odborníků.

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Uzávěrka přihlášek je pro: Brno a Zlín 7. října 2009, pro Kolín 12. října 2009.

Účast na semináři je bezplatná. Z důvodu vymezené kapacity sálu svoji účast potvrďte na přiložené návratce. Pro účastníky je připraven sborník přednášek.

V případě zájmu o seminář vyplňte, prosím, návratku a zašlete na adresu: Cech topenářů a instalatérů ČR, Pražská 38b, 642 00 Brno-Bosonohy, tel./fax: 543 234 746 nebo na e-mail: cti@cechtop.cz

Kontakty na garanty:

MTH Kolín, s.r.o., Klenovecká 597, 280 02 Kolín II., tel./fax: 321 721 343, e-mail: vera.civinova@mth-kolin.cz
Hana Londinová, Příkop 13, 602 00 Brno, tel. 545 211 674, e-mail: h.londinova@quick.cz
Teplo Zlín, a.s., Družstevní 4651, 760 05 Zlín tel./fax: 577 044 631, e-mail: teplozlin@volny.cz

 
 
Reklama