Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Cech topenářů a instalatérů předával výroční ceny a uznání

dne 22. dubna 2008 v Rotundě pavilonu A u příležitosti Stavebních veletrhů Brno 2008 a veletrhu URBIS INVEST 2008

Výroční ceny jsou udělovány Cechem topenářů a instalatérů ČR firmám, institucím a osobám za významné činy v oboru topenářství, instalatérství a to v ČR i v zahraničí. Nositelé cen obdrží plaketu Křišťálový plamen a diplom.

VÝROČNÍ TOPENÁŘSKÉ CENY ROKU 2008 BYLY UDĚLENY:

1. Siemens, divize Head of HVAC Products

Za vývoj a výrobu kvalitních regulačních a měřících systémů pro vytápění, větrání a klimatizaci.

K přednostem všech regulačních a měřících systémů firmy patří i jejich velmi dobrá technická i estetická řešení, která přispívají k bezvadnému provozu, k vysoké životnosti a také k hospodárnosti provozu vytápěcích soustav. Úspory tepla mají také dopad na šetrnost k životnímu prostředí, který se projevuje minimalizací množství emisí při výrobě tepla.

Divize se zabývá vývojem a výrobou komponent pro měření a regulaci již 40 let. Vydává kvalitní podklady pro projektanty tepelné techniky, regulace a měření. Ve firemních návodech uvádí nejnovější odbornými poznatky a také podporuje obecnou odbornou osvětu. Technické a obchodní zastoupení firmy působí také u nás v Praze.


2. SYSTHERM s.r.o.

za výrobu, dodávku, montáž a servis systémů předávání tepla, je největším výrobcem předávacích stanic tepla v ČR.

Vstupem firmy SYSTHERM s.r.o. došlo ke zlepšení technické podpory projektantů, topenářských montážních firem a teplárenských společností.

Vzhledem k jejím exportním aktivitám přináší zkušenosti a poznatky v uvádění na český trh, nové způsoby zapojení a nové komponenty. Jako jediná firma tohoto zaměření v ČR je i nositelem povědomí o nových směrnicích EU, které se vztahují na výrobky v oblasti TZB.

Firma SYSTHERM s.r.o. má svůj výzkum a vývoj o čemž svědčí návrhový SW HESCO a zavedení typových výrobků jako bytové předávací stanice a předávací stanice pro rodinné domky s vlastním řídicím systémem s webovou regulací.


3. Společnosti Ferroli spa

za výrobu plynových kotlů určených pro domácnost a průmysl.

Firma Ferroli patří k největším a nejúspěšnějším světovým výrobcům kotlů, která dbá především na kvalitu a spolehlivost výrobků.

4. VÝROČNÍ TOPENÁŘSKÉ UZNÁNÍ ZA ROK 2008 BYLO UDĚLENO společnosti VIPS gas spol. s r.o.

za obchodní činnost zabezpečující servis a školení montážních, servisních firem a provozovatelů na velmi vysoké úrovni

Společnost aktivně spolupracuje i při vývoji nových výrobků. Pečlivě vybírá jednotlivé typy výrobků pro možnost použití na našem trhu. Podrobně je seznámena s jejich výrobou. Některé výrobky jsou upravovány v souladu s jejími požadavky. Výsledkem je vysoká kompetentnost budí pozornost a uznání samotných výrobců.

5. Udělení Ceny Franze Zieglera - Thermia

Cena je udělena za zhodnocení a ocenění dlouholeté a cílevědomé spolupráce s Cechem topenářů a instalatérů ČR. Cena Franze Zieglera - Thermia je udělena společnosti Grundfos s.r.o.

 
 
Reklama