Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Školení o bezpečnosti instalace plynových spotřebičů

Jak postupovat v praxi při posouzení podmínek spolehlivého zajištění přívodu spalovacího vzduchu je jedním z bodů praktické části školení v září v Brně.

České sdružení pro technická zařízení, Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB pořádají pod záštitou Asociace malých a středních podniků a řemeslníků ČR odborný seminář na téma:

Specifické technické a bezpečnostní aspekty instalace, větrání a přívodu vzduchu, uvedení do provozu, provozu, servisu, revizí plynových spotřebičů. řešení praktických případů z praxe.Termín: 20. září 2017
Místo:
VUT V BRNĚ, FAKULTA STAVEBNÍ,
Veveří 331/95, 602 00 Brno
Dopolední program:

  • Přehled požadavků pro větrání a přívod spalovacího vzduchu pro instalaci a provoz plynových spotřebičů kategorie „B“ - Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT BRNO
  • Jak postupovat v praxi při posouzení podmínek spolehlivého zajištění přívodu spalovacího vzduchu v podmínkách bytových a nebytových prostor, plynových kotelnách. Informace o připravovaných nových předpisech. (Informace o chystaném předpisu TPG 90802, definice vzduchové bilance prostoru) - Doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. – VUT BRNO
  • Řešené případy otrav plynovými spotřebiči v důsledku nesplnění požadavků na přívod spalovacího vzduchu, hodnocení jednotlivých pochybení ze strany projektanta, instalační firmy, subjektu uvádějícího spotřebič do provozu, revizního technika PZ, vlastníka a provozovatele spotřebiče - Ing. Jiří Buchta, CSc., předseda sekce plyn ČSTZ soudní znalec - technické obory různé se specializací plynové zařízení
  • Jak je to v současné době s instalací plynových spotřebičů kategorie „B“ a „C“ podle platných předpisů. Požadavky na instalaci a kontrolu odvodů spalin - Ing. Miroslav Burišin, ČSTZ PRAHA

Odpolední program:

  • Problematika zřizování a provozu plynových kotelen při řešení nedostatků z pohledu soudního znalce - Ing. Ivan Vališ – soudní znalec, obor bezpečnost práce, technické obory
  • Jak postupovat v praxi při posouzení podmínek spolehlivého zajištění přívodu spalovacího vzduchu v podmínkách bytových a nebytových prostor, (praktické ukázky v laboratoři s měřicími přístroji, určení těsnosti obálky místnosti pomocí blowerdoor testu, ukázka vlivu otevření, okna na těsnost místnosti, ukázka měření tlakových poměrů mezi místnostmi měřením diferenčního tlaku, ukázka měření průtoku vzduchu aneometrem a balometrem) - Doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. – VUT BRNO, Ing. Petr Blasinski, Ph.D. – VUT BRNO


Diskuze za účasti všech přednášejících a závěr semináře.


Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...

 
 
Reklama