Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vědomostní olympiáda CTI ČR 2017 získala záštitu HK ČR

Soutěž je určena žákům 3., případně 2. ročníků SOŠ, SOU a U v oboru topenář – instalatér. Vědomostní olympiáda je tříkolová. Právě běží XIII. ročník Vědomostní olympiády.

Základní kola se uskuteční v rámci jednotlivých, přihlášených SOU a SOŠ. Vítězové postoup í do krajských kol. Základní kolo je třeba na vašem učilišti uskutečnit do konce ledna 201 7.

Do krajského kola postupují dva nejúspěšnější žáci z přihlášeného učiliště. Krajská kola budou probíhat elektronicky centrálně z CTI ČR formou testů a proběhnou do konce března 2017 . Organizaci a průběh krajských soutěží bude zajišťovat CTI ČR. Vítězové krajských kol postoupí do celorepublikového kola. Odpovídat se bu de na vybrané otázky (cca 60) z výše uvedeného studijního materiál u (publikace) .

Slavnostní předání cen vítězům soutěže XIII. ročníku Vědomostní olympiády se bude konat na H ospodářské komoře ČR koncem dubna 2017 za přít omnosti představitelů MŠMT ČR , HK ČR, AMSP ČR, prezidenta CTI ČR, generálního partnera, hlavních partnerů, mediálních partnerů a zástupců škol.

Pro vítěze XIII. ročníku Vědomostní olympiády jsou určeny věcné ceny, diplomy , pro SOU a SOŠ pohár a v letošním roce i speciální cena mediálního partnera, kterým je portál TZB-info.

"Chtěl bych Vaší akci popřát mnoho spokojených účastníků. Věřím, že spojení se značkou HK ČR přispěje k ještě silnější propagaci a prestiži vaší akce", napsal při udělení záštity Vladimír Dlouhý, prezident HK ČR.

Instalatér je tříletý učební obor vhodný pro absolventy základních škol, kteří jsou manuálně zruční a mají technickou představivost. Ti nejlepší mohou po výučním listu získat úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Škol je dostatek, naopak je problém s malým počtem zájemců.
„Rodiče i žáci by měli přemýšlet, co je uživí,“ myslí si Bohuslav Hamrozi, prezident Cechu topenářů a instalatérů ČR a pokračuje: „Komfort vytápění a vody v domě je v dnešní době nepostradatelný – a co je nepostradatelné, to je vždy dobrý byznys. S nabytou praxí si může mladý člověk založit firmu a je pánem svého času – a šikovní instalatéři jsou na roztrhání. Jazykově zdatní absolventi se navíc díky jednotnému evropskému trhu snadno uplatní i v zahraničí – znalost materiálů a výrobků je bez problémů přenositelná. “


Podpora řemesla a řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků je jedním z hlavním priorit HK ČR:

Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...

 
 
Reklama