Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:
bylo nalezeno 167 norem

ČSN EN 12665
Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení
Třídicí znak:360001
Účinnost od:1.4.2022

ČSN EN 12665
Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:360001
Účinnost od:1.4.2012
Platnost ukončena:1.9.2018

ČSN EN 12665
Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:360001
Účinnost od:1.9.2018
Platnost ukončena:1.4.2022

ČSN 36 0011-1
Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení
Třídicí znak:360011
Účinnost od:1.3.2014
Změny:*Z1 8.19

ČSN 36 0011-1
Měření osvětlení vnitřních prostorů - Část 1: Základní ustanovení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:360011
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.3.2014

ČSN 36 0011-2
Měření osvětlení prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení
Třídicí znak:360011
Účinnost od:1.3.2014
Změny:*Z1 8.19

ČSN 36 0011-2
Měření osvětlení vnitřních prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:360011
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.3.2014

ČSN 36 0011-3
Měření osvětlení prostorů - Část 3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů
Třídicí znak:360011
Účinnost od:1.3.2014

ČSN 36 0011-3
Měření osvětlení vnitřních prostorů - Část 3: Měření umělého osvětlení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:360011
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.3.2014

ČSN 36 0011-4
Měření osvětlení prostorů - Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů
Třídicí znak:360011
Účinnost od:1.3.2014

ČSN EN 62717
LED moduly pro všeobecné osvětlování - Výkonnostní požadavky
Třídicí znak:360017
Účinnost od:1.2.2018
Změny:*A2 9.19

ČSN 36 0020
Sdružené osvětlení
Třídicí znak:360020
Účinnost od:1.2.2015
Změny:*Z1 8.19

ČSN 36 0020
Sdružené osvětlení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:360020
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.2.2015

ČSN P CEN/TS 17623
Světelnětechnické vlastnosti pro informační modelování staveb (BIM) - Svítidla a snímače
Třídicí znak:360070
Účinnost od:1.10.2021

ČSN EN 62493 ed. 2
Hodnocení osvětlovacích zařízení z hlediska vystavení člověka elektromagnetickým polím
Třídicí znak:360091
Účinnost od:1.1.2016

ČSN EN 60838-2-2
Různé objímky - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Spojovací konektory pro moduly LED
Třídicí znak:360385
Účinnost od:1.3.2007
Změny:*A1 11.12

ČSN EN 62031
Moduly LED pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost
Třídicí znak:360701
Účinnost od:1.5.2009
Platnost bude ukončena:18.12.2022
Změny:*A1 8.13, *A2 6.15, *Z1 9.20

ČSN EN 62504
Všeobecné osvětlování - LED světelné zdroje a jejich příslušenství - Termíny a definice
Třídicí znak:360701
Účinnost od:1.4.2015
Změny:*A1 12.18

ČSN EN 62838
LED světelné zdroje pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem, napájené střídavým napětím s efektivní hodnotou nepřevyšující 50 V nebo stejnosměrným napětím 120 V bez zvlnění - Požadavky na bezpečnost
Třídicí znak:360701
Účinnost od:1.6.2016
Opravy:*1 2.19

ČSN EN IEC 62031 ed. 2
LED moduly pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost
Třídicí znak:360701
Účinnost od:1.10.2020
Změny:*A11 6.22

ČSN EN IEC 62868-1
Světelné zdroje pro všeobecné osvětlení na bázi organických světelných diod (OLED) - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky
Třídicí znak:360701
Účinnost od:1.4.2022

ČSN EN 60704-2-13 ed. 3
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par
Třídicí znak:361008
Účinnost od:1.8.2017

ČSN EN 60704-2-5 ed. 2
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrická akumulační pokojová topidla
Třídicí znak:361008
Účinnost od:1.6.2006
Změny:*A1 8.15

ČSN EN IEC 60704-2-7 ed. 2
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-7: Zvláštní požadavky na ventilátory
Třídicí znak:361008
Účinnost od:1.10.2020

ČSN EN 61770 ed. 2
Elektrické spotřebiče připojené k vodovodní síti - Zabránění zpětnému sání a poruchám hadicových soustav
Třídicí znak:361020
Účinnost od:1.5.2010
Opravy:*1 10.11
Změny:*A11 10.18, *A1 11.19

ČSN EN 50416
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na elektrické pásové mycí stroje na nádobí pro komerční účely
Třídicí znak:361025
Účinnost od:1.10.2005
Změny:*A1 5.16

ČSN EN 60335-2-15 +A1+A2
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-15: Zvláštní požadavky pro spotřebiče pro ohřev tekutin
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:361040
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.7.2007

ČSN EN 50338 ed. 2
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Zvláštní požadavky na ručně vedené sekačky trávy, napájené z baterií
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:361041
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.9.2013
Změny:*Z1 8.11

ČSN EN 60335-2-102
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-102: Zvláštní požadavky na spotřebiče spalující plynná, ropná a pevná paliva obsahující elektrické spoje
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:361045
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:22.1.2019
Změny:*A1 7.10, *Z1 6.16

ČSN EN 60335-2-105
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty
Třídicí znak:361045
Účinnost od:1.10.2005
Platnost bude ukončena:27.9.2024
Změny:*A1 1.09, *A11 9.10, *A2 6.20, *Z1 6.22

ČSN EN 60335-2-106
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-106: Zvláštní požadavky na vyhřívané koberce a na topné jednotky pro vytápění instalované pod odnímatelné podlahové krytiny
Třídicí znak:361045
Účinnost od:1.2.2008
Opravy:*1 6.08

ČSN EN 60335-2-109
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-109: Zvláštní požadavky na spotřebiče upravující vodu UV zářením
Třídicí znak:361045
Účinnost od:1.2.2011
Změny:*A1 12.18, *A2 12.18

ČSN EN 60335-2-30 ed. 3
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností
Třídicí znak:361045
Účinnost od:1.9.2010
Opravy:*1 6.15
Změny:*A11 11.12, *A1 9.20, *A12 12.20

ČSN EN 60335-2-58 ed. 2
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-58: Zvláštní požadavky na elektrické mycí stroje na nádobí pro komerční účely
Třídicí znak:361045
Účinnost od:1.10.2005
Opravy:*1 1.08
Změny:*A1 12.08, *A11 10.10, *A2 5.16, *A12 6.16

ČSN EN 60335-2-89 ed. 2
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-89: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení se zabudovanou nebo oddělenou chladicí kondenzační jednotkou nebo kompresorem pro komerční účely
Třídicí znak:361045
Účinnost od:1.12.2010
Změny:*A1 6.16, *A2 12.17

ČSN EN 60335-2-102 ed. 2
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-102: Zvláštní požadavky na spotřebiče spalující plynná, ropná a pevná paliva obsahující elektrické spoje
Třídicí znak:361050
Účinnost od:1.7.2016

ČSN EN 60335-2-15 ed. 3
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-15: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ohřev kapalin
Třídicí znak:361050
Účinnost od:1.7.2016
Změny:*A11 1.19, *A12 2.22, *A2 2.22, *A1 2.22

ČSN EN 60335-2-21 ed. 3
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody
Třídicí znak:361050
Účinnost od:1.11.2021
Změny:*A1 6.22

ČSN EN 60335-2-35 ed. 3
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-35: Zvláštní požadavky na průtokové ohřívače vody
Třídicí znak:361050
Účinnost od:1.8.2016
Změny:*A1 6.20, *A2 2.22

ČSN EN IEC 60335-2-105 ed. 2
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty
Třídicí znak:361050
Účinnost od:1.7.2022
Změny:*A11 8.22, *A1 8.22

ČSN EN IEC 60335-2-25 ed. 6
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-25: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby včetně kombinovaných mikrovlnných trub
Třídicí znak:361050
Účinnost od:1.7.2022

ČSN EN IEC 60335-2-41 ed. 3
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-41: Zvláštní požadavky na čerpadla
Třídicí znak:361050
Účinnost od:1.7.2022

ČSN EN IEC 60335-2-76 ed. 3
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky
Třídicí znak:361050
Účinnost od:1.7.2022

ČSN EN IEC 60335-2-84 ed. 3
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-84: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro toalety
Třídicí znak:361050
Účinnost od:1.7.2022

ČSN EN IEC 60335-2-96 ed. 2
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-96: Zvláštní požadavky na tenké ohebné topné články pro vytápění místností
Třídicí znak:361050
Účinnost od:1.7.2022

ČSN CLC/TS 50707
Pračky a pračky se sušičkou pro domácnost a podobné účely - Metoda určování teploty uvnitř prací náplně
Třídicí znak:361060
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN 50193-1 ed. 2
Elektrické průtokové ohřívače vody - Metody měření funkce - Část 1: Obecné požadavky
Třídicí znak:361060
Účinnost od:1.2.2017
Změny:*A1 3.21

ČSN EN 50193-1
Elektrické průtokové ohřívače vody - Část 1: Obecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:361060
Účinnost od:1.10.2013
Platnost ukončena:23.5.2019
Změny:*Z1 1.17

ČSN EN 50193-2-1
Elektrické průtokové ohřívače vody - Část 2-1: Metody měření funkce - Multifunkční elektrické průtokové ohřívače vody
Třídicí znak:361060
Účinnost od:1.12.2016
Změny:*A1 3.21

ČSN EN 50193-2-2
Elektrické průtokové ohřívače vody - Část 2-2: Požadavky na funkci - Elektrické průtokové ohřívače vody použité pro jedinou sprchu - Účinnost
Třídicí znak:361060
Účinnost od:1.10.2017
Změny:*A1 3.21

ČSN EN 50440
Účinnost elektrických akumulačních ohřívačů vody pro domácnost a zkušební metody
Třídicí znak:361060
Účinnost od:1.9.2016
Změny:*A1 3.21

ČSN EN 50559
Elektrické vytápění místností, podlahové vytápění, charakteristiky funkce - Definice, metody zkoušení, stanovení rozměrů a značení
Třídicí znak:361060
Účinnost od:1.11.2013
Změny:*A1 10.20

ČSN EN 60350-1 ed. 2
Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - Část 1: Sporáky, trouby, parní trouby a grily - Metody měření funkce
Třídicí znak:361060
Účinnost od:1.5.2017
Změny:*A1 2.22

ČSN EN 62552-1
Chladicí zařízení pro domácnost - Charakteristiky a zkušební metody - Část 1: Obecné požadavky
Třídicí znak:361060
Účinnost od:1.10.2020

ČSN EN 62552-2
Chladicí zařízení pro domácnost - Charakteristiky a zkušební metody - Část 2: Požadavky na funkci
Třídicí znak:361060
Účinnost od:1.10.2020

ČSN EN 62552-3
Chladicí zařízení pro domácnost - Charakteristiky a zkušební metody - Část 3: Spotřeba energie a objem
Třídicí znak:361060
Účinnost od:1.10.2020

ČSN EN 62552
Chladicí zařízení pro domácnost - Charakteristiky a zkušební metody
Třídicí znak:361060
Účinnost od:1.9.2013
Platnost bude ukončena:24.2.2023
Změny:*Z1 9.20

ČSN EN IEC 60665
Větrací ventilátory a regulátory na střídavý proud pro domácnost a podobné účely - Metody měření funkce
Třídicí znak:361060
Účinnost od:1.8.2019

ČSN EN IEC 60675-2
Elektrická přímotopná topidla pro vytápění místností pro domácnost - Metody měření funkce - Část 2: Doplňující požadavky na měření faktoru sálání
Třídicí znak:361060
Účinnost od:1.7.2021

ČSN EN IEC 60675-3
Elektrická přímotopná topidla pro vytápění místností pro domácnost - Metody měření funkce - Část 3: Doplňující požadavky na měření účinnosti sálání
Třídicí znak:361060
Účinnost od:1.7.2021

ČSN EN IEC 61591 ed. 2
Odsavače kuchyňských par - Metody měření funkce
Třídicí znak:361060
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN IEC 63159-1
Elektrické průtokové ohřívače vody pro domácnost - Metody měření funkce - Část 1: Obecné požadavky
Třídicí znak:361060
Účinnost od:1.6.2022

ČSN EN IEC 63159-2-1
Elektrické průtokové ohřívače vody pro domácnost - Metody měření funkce - Část 2-1: Multifunkční elektrické průtokové ohřívače vody
Třídicí znak:361060
Účinnost od:1.6.2022

ČSN EN IEC 63159-2-2
Elektrické průtokové ohřívače vody pro domácnost - Metody měření funkce - Část 2-2: Účinnost elektrických průtokových ohřívačů vody použitých pro jedinou sprchu
Třídicí znak:361060
Účinnost od:1.6.2022

ČSN EN 60398 ed. 2
Zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Obecné zkušební metody
Třídicí znak:361104
Účinnost od:1.1.2016

ČSN EN 62798
Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro infračervené zářiče
Třídicí znak:361104
Účinnost od:1.5.2015

ČSN EN IEC 63078
Zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Zkušební metody pro indukční průchozí ohřívací zařízení
Třídicí znak:361104
Účinnost od:1.7.2020

ČSN CLC/TS 61836
Solární fotovoltaické energetické systémy - Termíny, definice a značky
Třídicí znak:364600
Účinnost od:1.4.2012

ČSN EN 60891 ed. 2
Fotovoltaické součástky - Postupy pro korekce teploty a ozařování na změřených voltampérových charakteristikách
Třídicí znak:364601
Účinnost od:1.11.2010
Platnost bude ukončena:1.12.2024
Změny:*Z1 8.22

ČSN EN IEC 60891 ed. 3
Fotovoltaické součástky - Postupy pro korekce teploty a ozařování na změřených voltampérových charakteristikách
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:364601
Účinnost od:1.9.2022

ČSN EN 60904-1 ed. 2
Fotovoltaické součástky - Část 1: Měření fotovoltaických voltampérových charakteristik
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.7.2007
Platnost bude ukončena:30.10.2023
Změny:*Z1 7.21

ČSN EN 60904-2 ed. 2
Fotovoltaické součástky - Část 2: Požadavky na referenční solární součástky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.1.2008
Platnost ukončena:27.2.2018
Změny:*Z1 10.15

ČSN EN 60904-2 ed. 3
Fotovoltaické součástky - Část 2: Požadavky na referenční fotovoltaické součástky
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.11.2015

ČSN EN 60904-3 ed. 2
Fotovoltaické součástky - Část 3: Zásady měření pro fotovoltaické (PV) solární součástky pro pozemní použití, včetně referenčních údajů o spektrálním rozložení ozařování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.1.2009
Platnost ukončena:20.5.2019
Změny:*Z1 2.17

ČSN EN 60904-3 ed. 3
Fotovoltaické součástky - Část 3: Zásady měření pro zemské fotovoltaické (PV) solární součástky s referenčními údaji spektrálního rozložení ozařování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.3.2017
Platnost ukončena:5.7.2022
Změny:*Z1 11.19

ČSN EN 60904-4
Fotovoltaické součástky - Část 4: Referenční solární součástky - Postupy pro stanovení kalibrační návaznosti
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.6.2010
Platnost bude ukončena:17.12.2022
Změny:*Z1 6.20

ČSN EN 60904-5 ed. 2
Fotovoltaické součástky - Část 5: Určení ekvivalentní teploty článku (ECT) fotovoltaických (FV) součástek metodou napětí naprázdno
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.12.2011

ČSN EN 60904-7 ed. 2
Fotovoltaické součástky - Část 7: Výpočet chyby spektrálního nepřizpůsobení při zkouškách fotovoltaické součástky
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.1.2010
Platnost bude ukončena:24.9.2022
Změny:*Z1 4.20

ČSN EN 60904-8 ed. 2
Fotovoltaické součástky - Část 8: Měření spektrální citlivosti fotovoltaické (PV) součástky
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.4.2015

ČSN EN 60904-9
Fotovoltaické součástky - Část 9: Požadavky na výkon solárního simulátoru
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.7.2008
Platnost bude ukončena:23.10.2023
Změny:*Z1 7.21

ČSN EN 60904-1-1
Fotovoltaické součástky - Část 1-1: Měření voltampérových charakteristik fotovoltaických (PV) součástek s více přechody
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.3.2018

ČSN EN 60904-10 ed. 2
Fotovoltaické součástky - Část 10: Metody měření linearity
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.11.2010
Platnost bude ukončena:23.10.2023
Změny:*Z1 7.21

ČSN EN 60904-8-1
Fotovoltaické součástky - Část 8-1: Měření spektrální citlivosti fotovoltaických (PV) součástek s více přechody
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.3.2018

ČSN EN IEC 60904-1 ed. 3
Fotovoltaické součástky - Část 1: Měření fotovoltaických voltampérových charakteristik
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.8.2021

ČSN EN IEC 60904-3 ed. 4
Fotovoltaické součástky - Část 3: Zásady měření pro zemské fotovoltaické (PV) solární součástky s referenčními údaji spektrálního rozložení ozařování
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.12.2019

ČSN EN IEC 60904-4 ed. 2
Fotovoltaické součástky - Část 4: Referenční solární součástky - Postupy pro stanovení kalibrační návaznosti
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.7.2020
Opravy:*1 5.21

ČSN EN IEC 60904-7 ed. 3
Fotovoltaické součástky - Část 7: Výpočet chyby spektrálního nepřizpůsobení při zkouškách fotovoltaické součástky
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN IEC 60904-9 ed. 2
Fotovoltaické součástky - Část 9: Klasifikace charakteristik solárního simulátoru
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.8.2021

ČSN EN IEC 60904-10 ed. 3
Fotovoltaické součástky - Část 10: Metody měření lineární závislosti a linearity
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.8.2021

ČSN EN 61853-1
Zkoušení výkonu a jmenovitých údajů energie fotovoltaického (PV) modulu - Část 1: Měření výkonnosti ozařování a teploty a jmenovité údaje výkonu
Třídicí znak:364605
Účinnost od:1.10.2011

ČSN EN 61853-2
Zkoušení výkonu a jmenovitých údajů energie fotovoltaického (PV) modulu - Část 2: Měření spektrální odezvy, úhlu dopadu a pracovní teploty modulu
Třídicí znak:364605
Účinnost od:1.8.2017

ČSN EN IEC 61853-3
Zkoušení výkonu a jmenovitých údajů energie fotovoltaického (PV) modulu - Část 3: Údaje energie fotovoltaického modulu
Třídicí znak:364605
Účinnost od:1.6.2019

ČSN EN IEC 61853-4
Zkoušení výkonu a jmenovitých údajů energie fotovoltaického (PV) modulu - Část 4: Standardní referenční klimatické profily
Třídicí znak:364605
Účinnost od:1.6.2019

ČSN EN 62670-1
Zkoušení výkonnosti fotovoltaických koncentrátorů (CPV) - Část 1: Normální podmínky
Třídicí znak:364606
Účinnost od:1.12.2014

ČSN EN 62670-2
Zkoušení výkonnosti fotovoltaických koncentrátorů (CPV) - Část 2: Měření energie
Třídicí znak:364606
Účinnost od:1.3.2016

ČSN EN 62670-3
Fotovoltaické koncentrátory (CPV) - Zkoušení výkonnosti - Část 3: Měření výkonnosti a stanovení výkonu
Třídicí znak:364606
Účinnost od:1.12.2017

ČSN EN IEC 62688
Moduly a sestavy fotovoltaických koncentrátorů - Bezpečnostní způsobilost
Třídicí znak:364607
Účinnost od:1.9.2018

ČSN EN 61701 ed. 2
Zkoušení koroze fotovoltaických (PV) modulů solnou mlhou
Třídicí znak:364611
Účinnost od:1.9.2012
Platnost bude ukončena:16.7.2023
Změny:*Z1 3.21

ČSN EN IEC 61701 ed. 3
Fotovoltaické (PV) moduly - Zkoušení koroze solnou mlhou
Třídicí znak:364611
Účinnost od:1.4.2021

ČSN EN 62716
Fotovoltaické (PV) moduly - Zkoušení koroze amoniakem
Třídicí znak:364614
Účinnost od:1.5.2014
Opravy:*1 2.16

ČSN EN 62759-1
Fotovoltaické (PV) moduly - Zkoušení přepravy - Část 1: Pozemní a lodní přeprava svazků PV modulů
Třídicí znak:364615
Účinnost od:1.5.2016

ČSN EN IEC 62892
Rozšířené tepelné cyklování fotovoltaických modulů - Zkušební postup
Třídicí znak:364616
Účinnost od:1.1.2020

ČSN EN 61724-1
Výkonnost fotovoltaického systému - Část 1: Sledování
Třídicí znak:364620
Účinnost od:1.1.2018
Platnost bude ukončena:25.8.2024
Změny:*Z1 4.22

ČSN EN IEC 61724-1 ed. 2
Výkonnost fotovoltaického systému - Část 1: Sledování
Třídicí znak:364620
Účinnost od:1.5.2022

ČSN EN 62124
Samostatné fotovoltaické (PV) systémy - Ověření návrhu
Třídicí znak:364621
Účinnost od:1.11.2005

ČSN EN 62446-1
Fotovoltaické (PV) systémy - Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu - Část 1: Systémy spojené s rozvodnou sítí - Dokumentace, zkoušky při uvádění do provozu a kontrola
Třídicí znak:364623
Účinnost od:1.11.2016
Změny:*A1 5.19

ČSN EN 62446
Fotovoltaické systémy spojené s elektrorozvodnou sítí - Minimální požadavky na systémovou dokumentaci, zkoušky při uvádění do provozu a kontrolu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:364623
Účinnost od:1.7.2010
Platnost ukončena:23.2.2019
Změny:*Z1 10.16

ČSN EN IEC 62446-2
Fotovoltaické (PV) systémy - Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu - Část 2: Systémy spojené s rozvodnou sítí - Údržba PV systému
Třídicí znak:364623
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN 50530
Celková účinnost fotovoltaických invertorů spojených s elektrorozvodnou sítí
Třídicí znak:364624
Účinnost od:1.11.2010
Změny:A1 8.13

ČSN EN 62116 ed. 2
Fotovoltaické střídače připojené do elektrizační soustavy - Postup zkoušky opatření zabraňujících ostrovnímu provozu
Třídicí znak:364625
Účinnost od:1.1.2015

ČSN EN 62116
Postup zkoušky opatření zabraňujících ostrovnímu provozu fotovoltaických střídačů připojených do elektrizační soustavy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:364625
Účinnost od:1.1.2012
Platnost ukončena:2.4.2017
Změny:*Z1 12.14

ČSN EN 62509
Regulátory nabití baterie pro fotovoltaické systémy - Výkonnost a funkce
Třídicí znak:364626
Účinnost od:1.1.2012

ČSN EN 50548
Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly
Třídicí znak:364627
Účinnost od:1.1.2012
Změny:*A1 3.14, *A2 9.15

ČSN EN 62253
Fotovoltaické čerpací systémy - Způsobilost návrhu a výkonnost
Třídicí znak:364628
Účinnost od:1.6.2012

ČSN EN 62817
Fotovoltaické systémy - Posouzení návrhu sledování Slunce
Třídicí znak:364629
Účinnost od:1.9.2015
Změny:A1 5.18

ČSN EN 61829 ed. 2
Pole fotovoltaických (PV) modulů - Měření voltampérových charakteristik v zapnutém stavu
Třídicí znak:364630
Účinnost od:1.8.2016

ČSN EN IEC 63112
Fotovoltaická (PV) pole - Zařízení na ochranu před zemním spojením - Bezpečnost a funkce související s bezpečností
Třídicí znak:364630
Účinnost od:1.5.2022

ČSN EN 61215 ed. 2
Fotovoltaické (PV) moduly z krystalického křemíku pro pozemní použití - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:364631
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:10.2.2020
Opravy:*1 2.20
Změny:*Z1 12.16

ČSN EN 61215-1
Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1: Požadavky na zkoušení
Třídicí znak:364631
Účinnost od:1.4.2017
Platnost bude ukončena:30.3.2024
Změny:*Z1 11.21

ČSN EN 61215-2
Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 2: Zkušební postupy
Třídicí znak:364631
Účinnost od:1.8.2017
Platnost bude ukončena:31.3.2024
Opravy:*1 2.18, *2 11.18, *3 2.20
Změny:*Z1 11.21

ČSN EN 61215-1-1
Pozemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-1: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů z krystalického křemíku
Třídicí znak:364631
Účinnost od:1.1.2017
Platnost bude ukončena:30.3.2024
Změny:*Z1 11.21

ČSN EN 61215-1-2
Pozemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-2: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě teluridu kadmia (CdTe)
Třídicí znak:364631
Účinnost od:1.11.2017
Platnost bude ukončena:16.3.2024
Změny:*Z1 11.21

ČSN EN 61215-1-3
Pozemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-3: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě amorfního křemíku
Třídicí znak:364631
Účinnost od:1.11.2017
Platnost bude ukončena:30.3.2024
Změny:*Z1 11.21

ČSN EN 61215-1-4
Pozemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-4: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě Cu(In,GA)(S,Se)2
Třídicí znak:364631
Účinnost od:1.11.2017
Platnost bude ukončena:30.3.2024
Změny:*Z1 11.21

ČSN EN IEC 61215-1 ed. 2
Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1: Požadavky na zkoušení
Třídicí znak:364631
Účinnost od:1.12.2021

ČSN EN IEC 61215-2 ed. 2
Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 2: Zkušební postupy
Třídicí znak:364631
Účinnost od:1.12.2021

ČSN EN IEC 61215-1-1 ed. 2
Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-1: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů z krystalického křemíku
Třídicí znak:364631
Účinnost od:1.12.2021

ČSN EN IEC 61215-1-2 ed. 2
Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-2: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě teluridu kadmia (CdTe)
Třídicí znak:364631
Účinnost od:1.12.2021

ČSN EN IEC 61215-1-3 ed. 2
Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-3: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě amorfního křemíku
Třídicí znak:364631
Účinnost od:1.12.2021

ČSN EN IEC 61215-1-4 ed. 2
Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-4: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě Cu(ln,GA)(S,Se)2
Třídicí znak:364631
Účinnost od:1.12.2021

ČSN EN 62108 ed. 2
Koncentrátor fotovoltaických (CPV) modulů a sestav - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu
Třídicí znak:364632
Účinnost od:1.7.2017

ČSN EN 62108
Koncentrátor fotovoltaických (CPV) modulů a sestav - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:364632
Účinnost od:1.12.2008
Platnost ukončena:31.10.2019
Změny:*Z1 6.17

ČSN EN 61646 ed. 2
Tenkovrstvé fotovoltaické (PV) moduly pro pozemní použití - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:364633
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:5.5.2020
Změny:*Z1 10.17, *Z2 2.18

ČSN EN IEC 62938
Fotovoltaické (PV) moduly - Zkoušení nerovnoměrnosti zatížení sněhem
Třídicí znak:364633
Účinnost od:1.3.2021

ČSN EN 62925
Koncentrátor fotovoltaických (CPV) modulů - Zkouška teplotními cykly pro rozlišení životnosti při zvýšené tepelné únavě
Třídicí znak:364634
Účinnost od:1.12.2017

ČSN EN 50380 ed. 2
Požadavky na značení a dokumentaci pro fotovoltaické moduly
Třídicí znak:364635
Účinnost od:1.5.2018

ČSN EN 50461
Solární články - Katalogové údaje a údaje o produktu pro solární články z krystalického křemíku
Třídicí znak:364636
Účinnost od:1.2.2007

ČSN EN 50513
Destičky pro sluneční články - Katalogové údaje a informace o destičkách z krystalického křemíku pro výrobu slunečních článků
Třídicí znak:364637
Účinnost od:1.9.2009

ČSN EN 50524 ed. 2
Katalogové údaje a štítky pro fotovoltaické invertory
Třídicí znak:364638
Účinnost od:1.7.2022

ČSN EN 50524
Katalogové údaje a štítky pro fotovoltaické invertory
Třídicí znak:364638
Účinnost od:1.1.2010
Platnost bude ukončena:26.7.2024
Změny:Z1 6.22

ČSN 36 4639
Metoda pro určování difúzní délky minoritních nosičů proudu v křemíkových destičkách měřením povrchového fotonapětí
Třídicí znak:364639
Účinnost od:1.4.2010

ČSN EN 62920
Systémy fotovoltaických generátorů - Požadavky na EMC a zkušební metody pro zařízení měničů výkonu
Třídicí znak:364641
Účinnost od:1.5.2018
Změny:A11 1.21, A1 12.21

ČSN EN 61730-1
Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů - Část 1: Požadavky na konstrukci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:364650
Účinnost od:1.12.2007
Platnost ukončena:27.4.2021
Změny:*A1 8.12, *A2 12.13, *A11 10.15, *Z1 9.18

ČSN EN 61730-2
Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů - Část 2: Požadavky na zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:364650
Účinnost od:1.1.2008
Platnost ukončena:27.4.2021
Změny:*A1 8.12, *Z1 9.18

ČSN EN IEC 61730-1 ed. 2
Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů - Část 1: Požadavky na konstrukci
Třídicí znak:364650
Účinnost od:1.10.2018

ČSN EN IEC 61730-2 ed. 2
Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů - Část 2: Požadavky na zkoušení
Třídicí znak:364650
Účinnost od:1.10.2018

ČSN EN 62109-1
Bezpečnost výkonových měničů pro použití ve výkonových fotovoltaických systémech - Část 1: Všeobecné požadavky
Třídicí znak:364651
Účinnost od:1.4.2011

ČSN EN 62109-2
Bezpečnost výkonových měničů pro použití ve výkonových fotovoltaických systémech - Část 2: Zvláštní požadavky pro střídače
Třídicí znak:364651
Účinnost od:1.5.2012

ČSN EN 62790
Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly - Bezpečnostní požadavky a zkoušky
Třídicí znak:364652
Účinnost od:1.9.2015
Platnost bude ukončena:19.8.2023
Změny:*Z1 3.21

ČSN EN IEC 62790 ed. 2
Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly - Bezpečnostní požadavky a zkoušky
Třídicí znak:364652
Účinnost od:1.4.2021

ČSN EN 62852
Konektory pro stejnosměrné použití ve fotovoltaických systémech - Bezpečnostní požadavky a zkoušky
Třídicí znak:364653
Účinnost od:1.9.2015
Opravy:*1 7.19
Změny:*A1 12.20

ČSN EN 50583-1
Fotovoltaika v budovách - Část 1: Moduly BIPV
Třídicí znak:364654
Účinnost od:1.10.2016

ČSN EN 50583-2
Fotovoltaika v budovách - Část 2: Systémy BIPV
Třídicí znak:364654
Účinnost od:1.10.2016

ČSN EN 62979
Fotovoltaický modul - Překlenovací dioda - Zkouška tepelného lavinového jevu
Třídicí znak:364655
Účinnost od:1.6.2018

ČSN EN 62788-1-2
Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 1-2: Zapouzdřovací materiály - Měření objemové rezistivity materiálů pro zapouzdření a ostatních polymerických materiálů
Třídicí znak:364660
Účinnost od:1.3.2017

ČSN EN 62788-1-4
Materiály používané ve fotovoltaických modulech - Měřicí postupy - Část 1-4: Zapouzdřovací materiály - Měření optické prostupnosti a výpočet solárního fotonového prostupu, indexu žloutnutí a mezního kmitočtu UV
Třídicí znak:364660
Účinnost od:1.8.2017
Změny:A1 7.21

ČSN EN 62788-1-5
Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 1-5: Zapouzdřovací materiály - Měření změny podélných rozměrů povlakových zapouzdřovacích materiálů způsobené tepelnými podmínkami
Třídicí znak:364660
Účinnost od:1.6.2017
Opravy:1 5.18

ČSN EN 62788-1-6
Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 1-6: Zapouzdřovací materiály - Zkušební metody pro určení stupně vytvrzování v ethylen-vinylacetátu
Třídicí znak:364660
Účinnost od:1.12.2017
Změny:A1 2.21

ČSN EN IEC 62788-1-7
Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 1-7: Zapouzdřovací materiály - Zkušební postup pro zkoušky optické trvanlivosti
Třídicí znak:364660
Účinnost od:1.2.2021

ČSN EN IEC 62788-5-1
Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 5-1: Těsnění hran - Doporučené zkušební metody pro použití materiálů na utěsnění hran
Třídicí znak:364660
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN IEC 62788-6-2
Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 6-2: Obecné zkoušky - Zkouška pronikání vlhkosti polymerními materiály
Třídicí znak:364660
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN 62805-1
Metody pro měření fotovoltaického (PV) skla - Část 1: Měření celkového zákalu a spektrární distribuce zákalu
Třídicí znak:364661
Účinnost od:1.6.2018

ČSN EN 62805-2
Metody pro měření fotovoltaického (PV) skla - Část 2: Měření prostupnosti a odrazivosti
Třídicí znak:364661
Účinnost od:1.6.2018

ČSN EN IEC 63202-1
Fotovoltaické články - Část 1: Měření degradace způsobené světlem fotovoltaických článků z krystalického křemíku
Třídicí znak:364662
Účinnost od:1.4.2020

ČSN EN IEC 62941
Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Systém kvality pro výrobu fotovoltaických (PV) modulů
Třídicí znak:364663
Účinnost od:1.11.2020

ČSN 36 7751
Průvodce úrovněmi způsobilosti osob v oblasti laserové bezpečnosti
Třídicí znak:367751
Účinnost od:1.3.2007

ČSN EN IEC 62787
Koncentrátorové fotovoltaické (CPV) solární články a sestavy článků na nosiči (CoC) - Kvalifikace
Třídicí znak:367753
Účinnost od:1.12.2021

 
 
Reklama