Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 60335-2-35 ed. 3
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-35: Zvláštní požadavky na průtokové ohřívače vody

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-35: Particular requirements for instantaneous water heaters
Poznámka:S účinností od 2018-10-12 se nahrazuje ČSN EN 60335-2-35 ed. 2 (36 1045) ze srpna 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:361050
Schválena:15.6.2016
Vydána:1.7.2016
Účinnost od:1.8.2016
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:359 kB
Změny:*A1 6.20 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.6.2020
Věstník:6/2020
Účinnost od:1.7.2020
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:225 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama