Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN EN 60335-2-102
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-102: Zvláštní požadavky na spotřebiče spalující plynná, ropná a pevná paliva obsahující elektrické spoje

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-102: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 60335-2-102 ed. 2 (36 1050) z června 2016, která tuto normu zcela nahradí od 2019-01-22. S účinností od 2009.04.01 se nahrazuje ČSN EN 50165 (36 1040) z března 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou
Třídicí znak:361045
Schválena:9.2.2007
Vydána:1.3.2007
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:22.1.2019
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:IEC 60335-2-102:2004, EN 60335-2-102:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:291 kB
Změny:*A1 7.10, *Z1 6.16 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.7.2010
Věstník:7/2010
Účinnost od:1.8.2010
Počet stran:12
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:198 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.6.2016
Věstník:6/2016
Účinnost od:1.7.2016
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:129 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama