Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 62759-1
Fotovoltaické (PV) moduly - Zkoušení přepravy - Část 1: Pozemní a lodní přeprava svazků PV modulů

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Photovoltaic (PV) modules - Transportation testing - Part 1: Transportation and shipping of module package units
Třídicí znak:364615
Schválena:12.2.2016
Vydána:1.4.2016
Účinnost od:1.5.2016
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1810 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama