Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 62788-1-4
Materiály používané ve fotovoltaických modulech - Měřicí postupy - Část 1-4: Zapouzdřovací materiály - Měření optické prostupnosti a výpočet solárního fotonového prostupu, indexu žloutnutí a mezního kmitočtu UV

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 1-4: Encapsulants - Measurement of optical transmittance and calculation of the solar-weighted photon transmittance, yellowness index, and UV cut-off wavelength
Třídicí znak:364660
Schválena:12.5.2017
Vydána:1.7.2017
Účinnost od:1.8.2017
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1756 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama