Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 50338 ed. 2
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Zvláštní požadavky na ručně vedené sekačky trávy, napájené z baterií

NORMA JE ZRUŠENA
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Safety of household and similar electrical appliances - Particular requirements for pedestrian-controlled battery powered electrical lawn mowers
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 60335-2-77 ed. 3 (36 1045) ze srpna 2011, která tuto normu zcela nahradí od 2013-09-01. S účinností od 2008.10.01 se ruší ČSN EN 50338 (36 1041) z června 2001, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou
Třídicí znak:361041
Schválena:15.1.2007
Vydána:1.2.2007
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.9.2013
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 50338:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:232 kB
Změny:*Z1 8.11 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.8.2011
Věstník:8/2011
Účinnost od:1.9.2011
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:96 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama