Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 50193-1
Elektrické průtokové ohřívače vody - Část 1: Obecné požadavky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Electric instantaneous water heaters - Part 1: General requirements
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 50193-1 ed. 2 (36 1060) z ledna 2017, která tuto normu zcela nahradí od 2019-05-23. S účinností od 2015-11-05 se nahrazuje ČSN EN 50193 (36 1060) z dubna 1998, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:361060
Schválena:14.8.2013
Vydána:1.9.2013
Účinnost od:1.10.2013
Platnost ukončena:23.5.2019
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:926 kB
Změny:*Z1 1.17 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.1.2017
Věstník:1/2017
Účinnost od:1.2.2017
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:128 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama