Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 60904-2 ed. 2
Fotovoltaické součástky - Část 2: Požadavky na referenční solární součástky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Photovoltaic devices - Part 2: Requirements for reference solar devices
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 60904-2 ed. 3 (36 4604) z října 2015, která tuto normu zcela nahradí od 2018-02-27. S účinností od 2010-05-01 se nahrazuje ČSN EN 60904-2 (36 4604) z prosince 1995 a ČSN EN 60904-6 (36 4604) z ledna 1997, které do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:364604
Schválena:26.11.2007
Vydána:1.12.2007
Účinnost od:1.1.2008
Platnost ukončena:27.2.2018
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:IEC 60904-2:2007, EN 60904-2:2007
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:381 kB
Změny:*Z1 10.15 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.10.2015
Věstník:10/2015
Účinnost od:1.11.2015
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:130 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama