Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 36 0011-2
Měření osvětlení prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Lighting measurement in areas - Part 2: Measurement of dylighting
Třídicí znak:360011
Schválena:27.1.2014
Vydána:1.2.2014
Účinnost od:1.3.2014
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:253 kB
Změny:*Z1 8.19 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
NOVÁ ZMĚNA
Typ:tisková změna
Vydána:1.8.2019
Věstník:8/2019
Účinnost od:1.9.2019
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:143 kB
zobrazit detail ÚNMZ