Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 60704-2-13 ed. 3
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-13: Particular requirements for range hoods and other cooking fume extractors
Poznámka:S účinností od 2019-11-30 se nahrazuje ČSN EN 60704-2-13 ed. 2 (36 1008) z listopadu 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:361008
Schválena:30.5.2017
Vydána:1.7.2017
Účinnost od:1.8.2017
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:538 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama