Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 36 0011-1
Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Lighting measurement in areas - Part 1: General regulations
Třídicí znak:360011
Schválena:27.1.2014
Vydána:1.2.2014
Účinnost od:1.3.2014
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:287 kB
Změny:*Z1 8.19 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.8.2019
Věstník:8/2019
Účinnost od:1.9.2019
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:149 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 


 
 
Reklama