Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 62788-1-5
Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 1-5: Zapouzdřovací materiály - Měření změny podélných rozměrů povlakových zapouzdřovacích materiálů způsobené tepelnými podmínkami

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 1-5: Encapsulants - Measurement of change in linear dimensions of sheet encapsulation material resulting from applied thermal conditions
Třídicí znak:364660
Schválena:3.4.2017
Vydána:1.5.2017
Účinnost od:1.6.2017
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1720 kB
Opravy:1 5.18 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:vyhlášená oprava
Vydána:1.5.2018
Věstník:5/2018
Účinnost od:1.6.2018
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:8
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:765 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama