Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 62716
Fotovoltaické (PV) moduly - Zkoušení koroze amoniakem

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Photovoltaic (PV) modules - Ammonia corrosion testing
Třídicí znak:364614
Schválena:5.3.2014
Vydána:1.4.2014
Účinnost od:1.5.2014
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1210 kB
Opravy:*1 2.16 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.2.2016
Věstník:2/2016
Účinnost od:1.3.2016
Počet stran:4
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:624 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama