Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 61215-1-2
Pozemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-2: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě teluridu kadmia (CdTe)

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1-2: Special requirements for testing of thin-film Cadmium Telluride (CdTe) based photovoltaic (PV) modules
Poznámka:S účinností od 2020-04-28 se částečně nahrazuje ČSN EN 61646 ed. 2 (36 4633) z února 2009, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:364631
Schválena:11.9.2017
Vydána:1.10.2017
Účinnost od:1.11.2017
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1616 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama