Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 60335-2-109
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-109: Zvláštní požadavky na spotřebiče upravující vodu UV zářením

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-109: Particular requirements for UV radiation water treatment appliances
Třídicí znak:361045
Schválena:17.12.2010
Vydána:1.1.2011
Účinnost od:1.2.2011
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:251 kB
Změny:*A1 12.18, *A2 12.18 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.12.2018
Věstník:12/2018
Účinnost od:1.1.2019
Počet stran:8
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:204 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: A2
Typ:tisková změna
Vydána:1.12.2018
Věstník:12/2018
Účinnost od:1.1.2019
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:213 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama