Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 62446-1
Fotovoltaické (PV) systémy - Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu - Část 1: Systémy spojené s rozvodnou sítí - Dokumentace, zkoušky při uvádění do provozu a kontrola

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Photovoltaic (PV) systems - Requirements for testing, documentation and maintenance - Part 1: Grid connected systems - Documentation, commissioning tests and inspection
Poznámka:S účinností od 2019-02-23 se nahrazuje ČSN EN 62446 (36 4623) z června 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:364623
Schválena:8.9.2016
Vydána:1.10.2016
Účinnost od:1.11.2016
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2126 kB
Změny:*A1 5.19 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.5.2019
Věstník:5/2019
Účinnost od:1.6.2019
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2340 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama