Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN EN 60704-2-5 ed. 2
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrická akumulační pokojová topidla

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-5: Particular requirements for electric thermal storage room heaters
Třídicí znak:361008
Schválena:12.4.2006
Vydána:1.5.2006
Účinnost od:1.6.2006
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 60704-2-5:2005, IEC 60704-2-5:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:185 kB
Změny:*A1 8.15 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.8.2015
Věstník:8/2015
Účinnost od:1.9.2015
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:187 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama