Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 61215-1-1
Pozemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-1: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů z krystalického křemíku

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1-1: Special requirements for testing of crystalline silicon photovoltaic (PV) Modules
Třídicí znak:364631
Schválena:4.11.2016
Vydána:1.12.2016
Účinnost od:1.1.2017
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1593 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama