Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 62788-1-2
Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 1-2: Zapouzdřovací materiály - Měření objemové rezistivity materiálů pro zapouzdření a ostatních polymerických materiálů

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 1-2: Encapsulants - Measurement of volume resistivity of photovoltaic encapsulants and other polymeric materials
Třídicí znak:364660
Schválena:9.12.2016
Vydána:1.2.2017
Účinnost od:1.3.2017
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1704 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama