Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN IEC 61730-2 ed. 2
Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů - Část 2: Požadavky na zkoušení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 2: Requirements for testing
Poznámka:S účinností od 2021-04-27 se nahrazuje ČSN EN 61730-2 (36 4650) z prosince 2007, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:364650
Schválena:15.8.2018
Vydána:1.9.2018
Účinnost od:1.10.2018
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1279 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama