Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN EN 60335-2-102 ed. 2
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-102: Zvláštní požadavky na spotřebiče spalující plynná, ropná a pevná paliva obsahující elektrické spoje

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-102: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections
Poznámka:S účinností od 2019-01-22 se nahrazuje ČSN EN 60335-2-102 (36 1045) z března 2007, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:361050
Schválena:16.5.2016
Vydána:1.6.2016
Účinnost od:1.7.2016
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:371 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama