Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 62717
LED moduly pro všeobecné osvětlování - Výkonnostní požadavky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:LED modules for general lighting - Performance requirements
Třídicí znak:360017
Schválena:13.12.2017
Vydána:1.1.2018
Účinnost od:1.2.2018
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:960 kB
Změny:*A2 9.19 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: A2
Typ:tisková změna
Vydána:1.9.2019
Věstník:9/2019
Účinnost od:1.10.2019
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:592 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama