Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 61770 ed. 2
Elektrické spotřebiče připojené k vodovodní síti - Zabránění zpětnému sání a poruchám hadicových soustav

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Electric appliances connected to the water mains - Avoidance of backsiphonage and failure of hose-sets
Poznámka:S účinností od 2012-05-01 se nahrazuje ČSN EN 61770 (36 1020) z října 2000, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:361020
Schválena:18.3.2010
Vydána:1.4.2010
Účinnost od:1.5.2010
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:399 kB
Opravy:*1 10.11 (viz seznam oprav)
Změny:*A11 10.18, *A1 11.19 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.10.2011
Věstník:10/2011
Účinnost od:1.11.2011
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:111 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
 
Změny:
Označení: A11
Typ:tisková změna
Vydána:1.10.2018
Věstník:10/2018
Účinnost od:1.11.2018
Počet stran:48
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:908 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.11.2019
Věstník:11/2019
Účinnost od:1.12.2019
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:192 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama