Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 62817
Fotovoltaické systémy - Posouzení návrhu sledování Slunce

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Photovoltaic systems - Design qualification of solar trackers
Třídicí znak:364629
Schválena:2.7.2015
Vydána:1.8.2015
Účinnost od:1.9.2015
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:68
Orientační cena:532 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2643 kB
Změny:A1 5.18 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: A1
Typ:vyhlášená změna
Vydána:1.5.2018
Věstník:5/2018
Účinnost od:1.6.2018
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1481 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama