Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 62504
Všeobecné osvětlování - LED světelné zdroje a jejich příslušenství - Termíny a definice

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:General lighting - Light emitting diode (LED) products and related equipment - Terms and definitions
Třídicí znak:360701
Schválena:5.2.2015
Vydána:1.3.2015
Účinnost od:1.4.2015
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2242 kB
Změny:*A1 12.18 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.12.2018
Věstník:12/2018
Účinnost od:1.1.2019
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1528 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama