Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 62116
Postup zkoušky opatření zabraňujících ostrovnímu provozu fotovoltaických střídačů připojených do elektrizační soustavy

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Test procedure of islanding prevention measures for utility-interconnected photovoltaic inverters
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 62116 ed. 2 (36 4625) z prosince 2014, která tuto normu zcela nahradí od 2017-04-02.
Třídicí znak:364625
Schválena:21.11.2011
Vydána:1.12.2011
Účinnost od:1.1.2012
Platnost ukončena:2.4.2017
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:446 kB
Změny:*Z1 12.14 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.12.2014
Věstník:12/2014
Účinnost od:1.1.2015
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:98 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama