Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 61730-1
Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů - Část 1: Požadavky na konstrukci

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 1: Requirements for construction
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN IEC 61730-1 ed. 2 (36 4650) ze září 2018, která tuto normu zcela nahradí od 2021-04-27.
Třídicí znak:364650
Schválena:23.10.2007
Vydána:1.11.2007
Účinnost od:1.12.2007
Platnost bude ukončena:27.4.2021
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:IEC 61730-1:2004, EN 61730-1:2007
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:250 kB
Změny:*A1 8.12, *A2 12.13, *A11 10.15, *Z1 9.18 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.8.2012
Věstník:8/2012
Účinnost od:1.9.2012
Počet stran:8
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:167 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: A2
Typ:tisková změna
Vydána:1.12.2013
Věstník:12/2013
Účinnost od:1.1.2014
Počet stran:4
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:149 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: A11
Typ:tisková změna
Vydána:1.10.2015
Věstník:10/2015
Účinnost od:1.11.2015
Počet stran:4
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:213 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.9.2018
Věstník:9/2018
Účinnost od:1.10.2018
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:141 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama