Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN EN 60335-2-30 ed. 3
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-30: Particular requirements for room heaters
Poznámka:S účinností od 2023-02-12 se nahrazuje ČSN EN 50408 (34 3010) z února 2009, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. S účinností od 2014-12-01 se nahrazuje ČSN EN 60335-2-30 ed. 2 (36 1045) z března 2004, která do uvede-ného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:361045
Schválena:23.7.2010
Vydána:1.8.2010
Účinnost od:1.9.2010
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:334 kB
Opravy:*1 6.15 (viz seznam oprav)
Změny:*A11 11.12, *A1 9.20, *A12 12.20 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.6.2015
Věstník:6/2015
Účinnost od:1.7.2015
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:150 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
 
Změny:
Označení: A11
Typ:tisková změna
Vydána:1.11.2012
Věstník:11/2012
Účinnost od:1.12.2012
Počet stran:8
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:167 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.9.2020
Věstník:9/2020
Účinnost od:1.10.2020
Počet stran:16
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:417 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: A12
Typ:tisková změna
Vydána:1.12.2020
Věstník:12/2020
Účinnost od:1.1.2021
Počet stran:4
Orientační cena:72 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:168 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama