Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 50380 ed. 2
Požadavky na značení a dokumentaci pro fotovoltaické moduly

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Marking and documentation requirements for Photovoltaic Modules
Poznámka:S účinností od 2020-07-17 se nahrazuje ČSN EN 50380 (36 4635) z října 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:364635
Schválena:5.3.2018
Vydána:1.4.2018
Účinnost od:1.5.2018
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1102 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama