Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 62552
Chladicí zařízení pro domácnost - Charakteristiky a zkušební metody

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Household refrigerating appliances - Characteristics and test methods
Poznámka:S účinností od 2015-10-22 se nahrazuje ČSN EN 153 (14 2753) ze září 2006 a ČSN EN ISO 15502 (14 2711) z dubna 2006, které do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:361060
Schválena:15.7.2013
Vydána:1.8.2013
Účinnost od:1.9.2013
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:124
Orientační cena:896 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:4821 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama