Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 61215-1
Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1: Požadavky na zkoušení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1: Test requirements
Třídicí znak:364631
Schválena:9.2.2017
Vydána:1.3.2017
Účinnost od:1.4.2017
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1824 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama