Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 60891 ed. 2
Fotovoltaické součástky - Postupy pro korekce teploty a ozařování na změřených voltampérových charakteristikách

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Photovoltaic devices - Procedures for temperature and irradiance corrections to measured I-V characteristics
Poznámka:S účinností od 2013-03-01 se nahrazuje ČSN EN 60891 (36 4601) z května 1996, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:364601
Schválena:13.9.2010
Vydána:1.10.2010
Účinnost od:1.11.2010
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1316 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama