Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 60335-2-15 +A1+A2
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-15: Zvláštní požadavky pro spotřebiče pro ohřev tekutin

NORMA JE ZRUŠENA
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Safety of household and similar electrical appliances - Part 2: Particular requirements for appliances for heating liquids
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 60335-2-15 ed. 2 (36 1045) z července 2003, která tuto normu nahradí od 2007.07.01
Třídicí znak:361040
Schválena:10.1.2007
Vydána:1.2.2007
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.7.2007
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:IEC 335-2-15:1995, EN 60335-2-15:1996, IEC 60335-2-15/A1:1999, EN 60335-2-15/A1:1999, IEC 60335-2-15/A2:2000, EN 60335-2-15/A2:2000
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2382 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama